BOW BOW


Vereniging voor behoud en verbetering van leef- en woonklimaat voor omwonenden van de Luchthaven Eindhoven, waarvan zowel Eindhoven Airport als Vliegbasis Eindhoven deel uitmaken, en het tegengaan van alle effecten die het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten
Welkom op de site van BOW.

Deze site bevat informatie over Luchthaven Eindhoven.

Voor  algemene vragen kunt u contact opnemen via

               # email:           info@b-o-w.nl

Inzake de contributie kunt u contact opnemen via
               # email:           penningmeester@b-o-w.nl


Verdere informatie vind u in de BOW info tab
Zienswijze B.O.W. op de ontwerp besluit vergunning Wet NatuurBescherming project Civiel gebruik Eindhoven Airport:

'Eindhoven Airport rekent bewust met verkeerde gegevens om vergunning Natuurbescherming te krijgen’

Lees in het Eindhovensdagblad


Zienswijze BOW
 
Klik op de illustratie voor vergroting

 
Lees hier de laatste  BOW nieuwsbrief


BOW nieuwsbrief
Nieuw Maart 2021: Meetnet Eersel

De gegevens die in het kader van het meetnet luchtkwaliteit en geluid van AiREAS Eersel worden verzameld zijn via onderstaande dashboard beschikbaar. Hier zijn de fijnstof- en geluidsmetingen van de negen meetpunten in de kernen van de gemeente Eersel en de gegevens die met de snuffelfietsen worden verzameld. Met het lokale meetnet wil de gemeente uiteindelijk de relatie in kaart brengen tussen gezondheid en de aanwezigheid van fijnstof en het geluid in de directe omgeving van inwoners.

Ga direct naar Meetnet Eersel
Nieuwsbrief Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen?

Dan kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief op de
BOW Nieuwsbrief tab


Klachten

Overlast van zowel burger- als van  militair vliegverkeer, kunt u melden via het
meldingformulier

Indien u geen gebruik kunt of wilt maken van het internet kunt u bellen met 040 289 61 33. Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt altijd teruggebeld.


Verdere informatie vind u in de BOW Klachten tab


 
Doelstelling

Doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de Luchthaven Eindhoven en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten.

Volg BOW op twitter

 
bow


Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp