Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 

 

Welkom op de site van BOW.

We hopen u met deze site van alle actuele informatie te voorzien.
Voor  algemene vragen kunt u contact opnemen via
     email:           info@b-o-w.nl
     telefonisch:  06-51274400
Inzake de contributie kunt u contact opnemen via
     email:           penningmeester@b-o-w.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen? Dan kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Klachtenlijn

Belangenvereniging Omwonenden van Eindhoven
Bel 040-2896133 en 040-2896144. Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt altijd teruggebeld. Ook kunt u bij overlast van militair vliegverkeer een klacht indienen via het klachtenformulier.
 

Ledenvergadering op 17 juni 2019

Op maandag 17 juni 2019 zal een ledenvergadering gehouden worden in
     MFA Knegsel, Steenselseweg 8A, 5511 AG  Knegsel.
Deze begint om 20.00 uur met een beknopt verslag van de secretaris en de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar.
Het grootste deel van de vergadering zal gewijd zijn aan het advies dat door Pieter van Geel is uitgebracht over de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019 (zie www.samenopdehoogte.nl).
We willen ook graag met u van gedachten wisselen over de punten die belangrijk zijn voor het vervolgtraject. 
De agenda zal ongeveer 2 weken voor de vergadering aan de leden worden toegestuurd.

Open brief aan de heer Dijkstra

Volgens de heer Dijksta, VVD woordvoerder Luchtvaart in de Tweede Kamer, is er in het advies van Pieter van Geel over de ontwikkeling van Eindhoven Airport te weinig oog voor de economische gevolgen van de voorgestelde groeistop van Eindhoven Airport. Dit was voor de vijf vertegenwoordigers van de omwonenden die hebben deelgenomen aan de proefcasus reden om hem een open brief te schrijven, waarin een aantal gevolgen van de groeistop nog eens worden opgesomd.

Inspreken gemeenteraad Eindhoven

Op 7 mei 2019 heeft uw voorzitter tijdens een vergadering van de Eindhovense Gemeenteraad een reactie gegeven op het advies van Pieter van Geel over de ontwikkeling van Einhoven Airport.


Doelstelling

Het doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de vliegbasis Welschap/Eindhoven Airport en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten.


BOW streeft naar een eerlijke en open discussie. Omdat standpunten varië- ren is het mogelijk dat de BOW het niet met alle onderstaande reacties eens is.
voor uw reactie... klik hier

Het vliegverkeer van Welschap  is de afgelopen weken  gewoon verschrikkelijk. Wat me vooral ergert is het vliegverkeer van voor 8.00 u en na 23.00 uur. Brabant gaat helemaal de “goede” kant op. Bouw megastallen en alle al bestaande stank- overlast en als toetje de vliegtuigen. Vliegtuigen hebben steeds dezelfde route. Ik heb niet het idee dat er iets aan te doen is, maar het wordt steeds erger. Het buitengebied van Sint-Oedenrode, met name Nijnsel, wordt onleefbaar. 

P. Bekkers, Sint-Oedenrode

Ik ben het steeds méér voorkomende vlieg- verkeer boven de kern van kerkdorp Boskant spuugzat. (Hoe gaat het deze zomer worden?). Elk uur minstens 5 tot 10 en soms meer vliegtuigen. Het lijkt wel of Welschap de vertrekroute aan het verleggen is. Als het nog gekker wordt dan ga ik met een handtekeningen actie de wijk in!

H. vd Schoot, Sint-Oedenrode
Vind dat er een gigantische stijging is van het aantal startende en landende vliegtuigen om 7.00 uur 's morgens, waardoor je compleet uit je bed gebruld wordt. Helaas moet je ramen en deuren dicht houden om te kunnen praten. Is echt veel te veel midden in een drukbevolkt gebied als Acht in Eindhoven. Hoop dat daar eens over nagedacht wordt en er ook iets mee gedaan wordt.

A.C. uit Eindhoven 
Vanmiddag heel veel overlast van straal- jagers. Kinderen zitten huilend buiten. Met handen op de oren komen ze binnen.

W. van H.
43.000 vliegbeweging tegenover nu 29.000. Dat is maar liefst 48% meer. En Alders geeft zijn goedkeuring eraan..... hij ziet ze vliegen. Nog meer overlast van deze vliegtuigen, vooral WizzAir. Vliegt regelmatig over de bebouwing bij Eersel. En dan maar niet te spreken over de zware leger- vliegtuigen.... De meeste overlast geeft toch de burgerluchtvaart. En geluisterd wordt er toch niet naar de burger uit de omgeving, alleen 'n politicus die alleen cijfermatig kijkt.

GdG
Het is niet alleen de overlast van geluid! Ik word 's ochtends wakker met een kerosine lucht in mijn slaapkamer. En ik maar gezond leven, eten en sporten.
 
EvH-G

Op de website van het RIVM is te zien dat we rond Eindhoven Airport de hoogste concen- tratie fijnstof van Nederland inademen, maar dat is voor Eindhoven Aiport geen reden om het aantal vluchten te verminderen. Kent u het verhaal dat mensen op vakantie ineens minder last hebben van benauwdheid en hoesten? Daarom, dit is het bewijs.

J.S.

Sinds een aantal maanden zijn er continue vliegbewegingen vanaf Welschap / Eind- hoven Airport welke de koers over Eersel / Hapert hebben. Gedurende de dag is het een voortdurend geronk van vliegtuig- motoren, zowel militair als civiel. Rustig buiten zitten of muziek luisteren is er niet meer bij, simpelweg omdat het genot wordt verpest door de vliegtuigen!

J. vd B.

Vreselijk als ze gaan uitbreiden. Buiten zitten is er niet meer bij. Dat er geen rekening wordt gehouden met de mensen die er wonen. Er is al zoveel herrie en dan de angst die erbij komt of alles wel goed gaat.

J. de Jong

De afgelopen weken heb ik me ver- schrikkelijk gestoord aan het lawaai van de F16's. En niet alleen dat: ik raak er zelfs op een gegeven moment van in paniek: alsmaar dat lawaai en de stress die het veroorzaakt. Ik kan niet begrijpen dat dit mag: zoveel lawaai produceren, zo lang achter elkaar (we hebben nog een week te gaan), boven zo'n dichtbevolkt gebied. En wat lees ik nu in de krant? Het houdt nog niet op!! In de komende maanden kunnen we nog veel meer vliegoverlast verwach- ten, van de F16's uit Leeuwarden. SCHANDALIG!!!!!! Ik voel me woedend dat we naast de overlast van Airport, nu ook nog deze rotherrie in onze maag gespitst krijgen!!!!!
 
M. H.

Zondagmiddag, mooi weer, dus... De een na de ander komt over onze wijk/ons huis vliegen met een zweefvliegtuig erachter. De hele middag gaat het nu al door, nu zelfs met meerdere tegelijk. Een herrie van heb ik jou daar. Terwijl het helemaal niet nodig is. Ruimte genoeg buiten de wijk om. Maar het is kennelijk wel interessant om laag over een woonwijk te vliegen. Voor ons geeft het een gevoel van onveiligheid en buitengewoon veel irritatie. Mooi weer, dus lekker buiten in de tuin maar wel in de pestherrie van een paar vlieghobbyisten. Wanneer houdt dit nou eens op?

P.B.

Heb aanzienlijk veel meer last van die militaire vliegbewegingen over Steensel dan al die moderne vliegtuigen van Rijanair. Die motoren zij zo stil. Veel stiller dan wat er hier over de weg voorbijrijdt. Dat militaire vliegverkeer lijkt laatste tijd overigens sterk toegenomen. Wat mij betreft, liever een 100% burger luchthaven.

H. A. uit Steensel

voor uw reactie... klik hier