Belangenvereniging Omwonenden Welschap

Vereniging voor behoud en verbetering van leef- en woonklimaat voor omwonenden van de Luchthaven Eindhoven.

✈️ Alle informatie over Eindhoven Airport die u als bewoner wilt weten ✈️

Actueel 01 Bewoners Eindhoven-Noord zijn vliegoverlast in zomer beu: 'Gasten hoef ik niet meer uit te nodigen’

  Dit zijn de allergrootste uitstoters van ammoniak en stikstofoxiden.
Eindhoven Airport is verantwoordelijk voor een flinke uitstoot van stikstofoxiden.

Zie voor meer nieuws onze nieuwpagina
Infobulletin airlines Continuous Descend Operations (CDO)

Infobulletin airlines2022-08 Informatiebulletin, door Eindhoven Airport naar de airlines gestuurd om hernieuwde aandacht te vragen voor de Continuous Descend Operations (CDO).

<<lees verder (Engelstalig) >>     <<download volledige PDF>>


Actief sturen op minder geluidbelasting tot en met Q2 2022

actief 0012022-08 Informatie over een nieuw dashboard van Eindhoven Airport op samenopdehoogte.nl

De verschillende partners van het LEO werken samen aan het uitvoeren van de adviezen die Pieter van Geel heeft opgenomen in zijn rapport Opnieuw Verbonden.

<<lees verder op samenopdehoogte.nl>>  <<Download de presentatie>>


Advies enquête meldingen & klachten luchthaven Eindhoven (LEO)

LEO2022-07 De werkgroep klachten en meldingen heeft advies uitgebracht aan het LEO (Luchthaven Eindhoven Overleg) over het doel, positie en proces van het meldingenbureau geluidhinder vliegbasis Eindhoven /Eindhoven Airport.

<<lees meer>>    <<Download Microsoft PowerPoint presentatie>>


Annexeert Eindhoven Airport het militaire NOx budget?

Naar onze schatting is dit om en nabij de 60 ton.

A.A.S. Sluyterman, lid BOW-bestuur, juni-2022

Nox 01
2022-06 Op 17 februari 2021 verscheen er in het Eindhovens Dagblad een krantenartikel waarin werd gesteld dat de NOx uitstoot van EA in 2019 minder zou zijn geweest dan in 2014.
Dat wekte verbazing.

Nadere bestudering van de stukken leerde dat eigenlijk bedoeld was dat EA in 2019 minder had uitgestoten dan zou hebben gemogen op grond van het LHB uit 2014. Dan nog wekt dat verbazing.

Nog meer verbazing? <<lees verder>>


Luchtvaart en gezondheid

BOW Nieuws2022-07 Vliegverkeer kan nadelige effecten hebben op de gezondheid van mensen die wonen in de nabijheid van vliegvelden. Zowel de uitstoot van ultrafijnstof als het geluid van vliegverkeer, met hinder en slaapverstoring tot gevolg, kunnen gezondheidsklachten veroorzaken.

Met kaart van vliegverkeer geluidshinder   <<lees verder>>

2022 07 22 14 31 42 Jive Ernstige geluidshinder van vliegverkeer 18 jaar 2020 Wijken volwas

 <<klik op de kaart>>


Presentatie stikstofemissie / NOx Eindhoven Airport

2022-03 Presentatie stikstofemissie / NOx Eindhoven Airport A.A.S. Sluyterman (bestuurslid B.O.W)

Conclusie
Presentatie stikstofemissie NOx Eindhoven Airport
In het jaar 2019 is de stikstofemissie van zowel het vliegverkeer als het aangetrokken autoverkeer is meer dan 40% hoger geweest dan voorzien op grond van de MER2012 die ten grondslag  ligt aan het LHB2014.

<<less verder>>    <<Download de gehele presentatie>>


Logo BOW 20200222g BW

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
Postbus 2255
5500 BG Veldhoven

Mail algemeen: info@b-o-w.nl

ING bank: NL60INGB0000170727
KvK-nummer 40239212

Privacyverklaring
Disclaimer
Image credits

Nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen