Annulering jaarvergadering 2020 en openbare ledenvergadering 2021

 cancelledGeachte leden,        ANNULERING JAAR- EN LEDENVERGADERING

Helaas kan door de aangescherpte Corona maatregelen de ledenvergadering die gepland staat op maandag 22 november as. niet doorgaan. Wij proberen deze vergadering te verschuiven naar het voorjaar van 2022, in de hoop dat het Covid19 virus dan wat minder heftig zal rondwaren.

De volgens het rooster aftredende bestuursleden zullen pas op dat moment herkozen kunnen worden, terwijl de jaarverslagen en dergelijke over 2020 en 2021 zullen worden gecombineerd.

Voordeel is dat tegen die tijd veel meer te vertellen zal zijn over de ontwikkelingen binnen het Luchthaven Eindhoven Overleg en de voorbereidingen voor het komende Luchthavenbesluit.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de B.O.W.