Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Eindhoven

Van vrijdag 21 januari tot en met donderdag 3 maart 2022 kunt u een zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in aanloop naar de wijziging van het Luchthavenbesluit Eindhoven.

De NRD is de formele start van de m.e.r.-procedure in aanloop naar de wijziging van het Luchthavenbesluit Eindhoven.

Tijdlijn luchthavenbesluit Eindhoven 20220121 definitief W256klik voor vergroting
De informatie met betrekking tot de NRD Eindhoven, 3 infographics en de kennisgeving is gepubliceerd op platformparticipatie.nl

Op donderdag 27-01 van 19:00-21:00 vindt een online informatieavond plaats. Deze informatieavond onder andere door Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) georganiseerd.
Hierbij zullen Royal Haskoning DHV (MER-onderzoek), IenW en de directie Aansturen Operationele Gereedheid van de Defensiestaf een presentatie geven.

U kunt u t/m 27 januari 12:00 uur aanmelden  via SamenOpDeHoogte.nl