BOW BOW
Landelijke actiedag tegen de groei van de luchtvaart


Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waarvan de BOW een van de initiatiefnemers is, heeft zich vanuit Eindhoven aangesloten bij het, onlangs opgerichte, LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart). Het LBBL is tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart vanwege geluid, toxische emissies en klimaat. Ook begint de gedachte post te vatten dat de impact van de uitdijende vliegactiviteiten zo groot is, dat economische voordelen voor de omringende regio in hun tegendeel beginnen om te slaan. Dit is onder andere neergelegd in een brief aan de Tweede kamer en het kabinet. Het LBBL wordt gesteund door Greenpeace en de landelijke milieuorganisaties.

Het LBBL en Greenpeace organiseren op zaterdag 23 juni 2018 in zes plaatsen nabij een vliegveld gelijktijdig een landelijk actiemoment. In Eindhoven zal dat plaatsvinden.

Op zaterdag 23 juni 2018
Om 13.00 uur
Op het Catharinaplein

Het actiemoment zal het karakter hebben van een demonstratieve fotosessie. De bedoeling is dat er een groot aantal mensen op het bordes van de Catharinakerk staat, met tussen hen in een heel groot spandoek waarop een rood sein gegeven wordt aan Eindhoven Airport. Daarvan wordt vanaf de trans van de Catharinakerk (25 meter hoog) een foto gemaakt, die een rol gaat spelen in de regionale en landelijke publiciteit.

Uiteraard is die rol des te groter, naarmate er meer mensen aanwezig zijn! BVM2 vraagt u dan ook om op genoemde plaats en tijd aanwezig te zijn! Om de foto mooier te maken, vragen wij u om van boven iets roods aan te doen (rood petje, rood overhemd, enzovoort).

De demonstratieve fotosessie duurt niet heel lang. Daarna kan men naar eigen inzicht de middag verder vormgeven.
 

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp