BOW BOW
Directeur Eindhoven Airport doet zielig


 In het Eindhovens Dagblad van 10 oktober 2014 toont vliegvelddirecteur Joost Meijs zich bedroefd dat zijn “Airport op de rem moet trappen”. Dit terwijl de belangstelling van de luchtvaartmaatschappijen toch zo groot is. Wim Scheffers (GeenVluchtenNaElven) en Bernard Gerard (Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport) geven een reactie.

 Op de analyse van Meijs valt veel af te dingen.

Budget-vliegmaatschappijen zijn als meeuwen: ze komen krijsend aanvliegen, schijten de boel onder en vertrekken weer als de vis elders net wat lekkerder is. Eindhoven Airport zou  minder moeten inzetten op het binnenhalen van deze meeuwen, en meer op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de regio. Het argument van Meijs kan worden omgedraaid: als er zoveel animo is, kan hij selectiever zijn. Alleen goed gemanierde meeuwen zijn welkom.

De minder goed gemanierde meeuwen hebben ervoor gezorgd dat het aantal klachten nog veel sneller toe neemt dan het aantal passagiers, dat op zijn beurt weer iets sneller toeneemt dan het aantal vliegbewegingen (zie het ED van 12 september 2014 “aantal klachten ruim verdubbeld”). De toename van het aantal klachten vloeit niet alleen voort uit het stroomlijnen van de klachtenprocedure, zoals gesuggereerd, maar heeft reële oorzaken.

Allereerst leiden meer vliegtuigen tot meer overlast. Omwonenden beginnen nu echt te ervaren wat de groei van de herriefabriek Eindhoven Airport betekent.

Daarbovenop echter zijn er minstens twee andere oorzaken. Transavia bijvoorbeeld, een prijsvechter met vooral vakantiebestemmingen, test nieuwe opstijgende vliegroutes uit die de dorpskernen zouden moeten ontzien. De vliegpraktijk is echter slordig. De spreiding rondom de voorgeschreven route blijkt veel groter dan bedoeld.

Verder loopt Meijs hier tegen de gevolgen van zijn eigen bedrijfspolitiek aan, namelijk om geplande landingen na 23.00 uur toe te staan. Die drukken door hun straffactor onevenredig op de beschikbare geluidsruimte.

In zijn “klagende” artikel doet Meijs het voorkomen alsof de evaluatie in 2015 een formaliteit is (het zit snor met duurzaamheid en hinderbeperkende maatregelen), daarmee het wantrouwen voedend dat iedereen altijd al gehad heeft. Even een jaartje wachten en we groeien weer als vanouds.

Door de uitspraken van de minister echter, vlak voor de vakantie gedaan in reactie op de actie Geen Vluchten Na Elven, wordt de evaluatie ook belast met een gedegen onderzoek  waarom het vliegveld na 23.00 uur en in het weekend voor 08.00 uur voor geplande vluchten open zou moeten zijn.

Verder moet Meijs ook aantonen dat het vliegveld een belangrijke zakelijke functie voor de regio heeft. Dat zal niet meevallen, want de eerste tekenen wijzen er op dat op bijna de helft  van de vluchten het aantal zakelijke passagiers beneden de 10% zit. Dat is in lijn met een klein onderzoek van M. de Bie, die bij een door hem uitgevoerde enquète gedurende vier dagen in oktober 2014 op 416 passagiers slechts 13 passagiers aantrof waarvan het kaartje door de werkgever betaald was (ED 15 oktober 2014).

Meijs zou er verstandiger aan doen om ook scenario’s te verzinnen voor het geval de evaluatie niet brengt wat hij hoopt. Waarmee hij alsnog op één lijn zou komen met de BOW, de BMF en de randgemeenten, die aan de Alderstafel geweigerd hebben zich nu al vast te leggen op een tweede fase na deze evaluatie.

Zo’n plan B heeft enkele logische ingrediënten:
  • Een landing na 23.00 uur telt voor tien vliegbewegingen overdag. Vermijd vluchten na
    elven.
  • Stimuleer dat er alleen nog vliegtuigen in de stilste categorie ( A of beter) worden toegelaten, om te beginnen met maatschappijen die hier hun thuisbasis hebben. Juist die zorgen aan de randen van de dag voor de meeste overlast. Faseer op termijn B- en C-vliegtuigen uit.
  • Werk aan een nog hogere bezettingsgraad. Dat bereikt meer voordelen tegelijk.
  • Respecteer aan- en afvliegroutes
  • Vakantievluchten hebben betrekkelijk weinig voordelen voor de regio. Laat  Eindhoven Airport niet nog meer het afvoerputje voor de goedkope vluchten van Schiphol worden dan het nu al is. Concentreer het vliegveld veel meer op zakelijke vluchten. Blijkt daar onvoldoende vraag naar, dan is er geen goede reden om Eindhoven verder te laten groeien. Er is dan blijkbaar geen behoefte aan een 2de fase na de evaluatie.
 
Rupsje Nooitgenoeg zou zich moeten ontpoppen tot de vlinder “Ooitgenoeg”, die een aanvaardbare relatie heeft met zijn omgeving.
 
Namens Geen Vluchten Na Elven                                                     Wim Scheffers
Namens het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport            Bernard Gerard

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp