BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 10 november 2010, Vanda van der Kooi

Onrust over groei Airport


Het gemeentebestuur van Best maakt zich ernstige zorgen over uitspraken van Hans Alders over Eindhoven Airport. Volgens hem beslist over een paar jaar alleen het rijk over de luchthaven en zijn afspraken met regiogemeentes niet meer nodig.

Eindhoven Airport mag niet ongebrijdeld groeien. De omliggende gemeentes mogen hun invloed op de ontwikkeling van de luchthaven niet verliezen: er moet een nieuwe Regionale Overeenkomst komen met harde afspraken. Een motie van die strekking is maandagavond aangenomen in de raad van Best.

Het feit dat Hans Alders de huidige regionale overeenkomst wil opheffen is 'een typische en grove miskenning van de samenwerking die deze regio groot heeft gemaakt', aldus de partijen van Best. Volgens de raad is de adviescommissie van het rijk gekleurd: "Ze kent een onevenredig grote vertegenwoordiging van aan Schiphol gelieerde belangen. Ook wegen economische belangen veel zwaarder dan die van inwoners".

Schiphol voorziet dat het op termijn 'teveel' vluchten heeft en wil een deel van dit overschot naar Eindhoven Airport verplaatsen. Regiogemeentes die in de aanvliegroute liggen van Eindhoven Airport zien dit niet zitten: Waalre, Eersel en Veldhoven protesteerden al eerder tegen dit plan. Het college van Best gaat nu op zijn beurt protesteren bij het kabinet.

De plannen die nu worden gemaakt zouden tot verdubbeling leiden van de geluidsoverlast. De bewonersoverleggen in Best pleiten daarom voor het plaatsen van geluidmeetpalen.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp