BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
september 2010

Kanttekeningen, feiten, conclusies en aanbevelingen BOW bij het advies van de heer Alders


Het is inmiddels de gewoonte dat BOW op gezette tijden haar standpunten ten aanzien van lopende ontwikkelingen rond de luchthaven in informatiebrieven aan gemeenteraden, leden en andere geïnteresseerden weergeeft. Deze rondzendbrief betreft het advies dat de heer Alders heeft uitgebracht ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van de civiele en militaire activiteiten op het luchtvaartterrein Eindhoven.

Het is plezierig te kunnen constateren dat verschillende gemeenteraden tijdens de afgelopen zomermaanden al standpunten hebben ingenomen die in hoge mate met die van BOW overeenstemmen. In het kader van de nog komende discussies lijkt het ons als deelnemers aan de Alderstafel echter belangrijk om, onder meer als inkleuring van onze positie, via een aantal kanttekeningen en het benoemen van feiten nog wat diepgaander op een negental belangrijke punten in te gaan.

Tenslotte zullen wij het standpunt van BOW in dit stadium van het advies en onze medewerking aan het vervolg trachten te formuleren. 

Lees hier de kanttekeningen (.pdf)

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp