BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 12 augustus 2010

Veel meer klachten vlieglawaai leger


EINDHOVEN – Het aantal klachten over vliegoperaties van het leger is in 2009 toegenomen tot 7796. Dat zijn er 2571 (bijna een derde) meer dan een jaar eerder. De 2730 klachten over vliegbewegingen van en naar Vliegbasis Eindhoven vormen de hoofdmoot. 

Dat staat in de nog niet openbaar gemaakte jaarrapportage geluidhinderklachten van de Koninklijke Luchtmacht, waar het ANP over beschikt.

Het commando luchtstrijdkrachten wijst meerdere oorzaken aan voor de 'duidelijke' stijging. Er is meer geoefend boven land met een systeem dat bermbommen kan opsporen en tijdens oefeningen vanaf de vliegbasis Volkel in augustus en oktober werd boven Brabant veelvuldig de lawaaiige naverbrander gebruikt. Verder is door de verplaatsing van alle legerhelikopters naar de basis in Gilze-Rijen het aantal klachten van omwonenden ruim verdrievoudigd. 

Het aantal schadeclaims bleef ten opzichte van 2008 gelijk. In de jaarrapportage staat dat in 2009 ruim een half miljoen euro werd uitgekeerd voor schade die was opgelopen door operaties met toestellen van de luchtmacht. 

Het ministerie van Defensie gaat ervan uit dat de toename incidenteel was.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp