BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 29 juli 2010

Weekeindregeling Airport onder druk


DEN BOSCH - Het ministerie van Defensie heeft uit de ontheffing voor Eindhoven Airport ten onrechte de regeling geschrapt die bepaalt dat in het weekeinde veel minder gevlogen mag worden dan op werkdagen. De rechtbank in Den Bosch heeft dat donderdag bepaald in een bodemprocedure van omwonenden, de Brabantse Milieufederatie en de gemeenten Veldhoven en Son en Breugel over de ontheffing voor 2008 en 2009.

Het oordeel van de rechtbank kan bovendien gevolgen krijgen voor het huidige weekeindeverkeer op Eindhoven Airport, blijkt uit het vonnis. 

In de ontheffing voor Eindhoven Airport was tot 2007 opgenomen dat het civiele verkeer op zaterdag, zondag en erkende feestdagen niet meer mocht zijn dat het gemiddelde aantal vliegtuigbewegingen op werkdagen. Het schrappen van deze zogenoemde eenderderegeling levert een verslechtering op voor de omwonenden en had beter gemotiveerd moeten worden, zegt de rechter.

De rechtbank voegt daar expliciet aan toe dat haar oordeel van belang kan zijn voor de beslissing die het ministerie moet nemen op het bezwaar tegen de ontheffing die voor 2010 en 2011 is afgegeven.

Eindhoven Airport kon donderdag niet zeggen of het aantal vluchten in het weekeinde boven een derde van het doordeweekse gemiddelde ligt. 

De Belangenvereniging Omwonenden Welschap is daarvan overtuigd en meent bij monde van voorzitter Klaas Kopinga dat de regionale luchthaven een groot probleem heeft als de regeling weer gaat gelden

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp