BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven

Onderzoeken jarenlang aangepast voor groei


Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft jarenlang gerommeld met onderzoeksrapporten om de groei van Schiphol mogelijk te maken. Dat concluderen onderzoekers van de TU Delft.

Kritische bewonersgroepen stellen al langer dat informatie over geluidshinder wordt gemanipuleerd omdat de luchthaven anders niet mag groeien. De politiek hanteert al jaren de ’dubbele doelstelling’: Schiphol mag alleen uitbreiden als de milieuhinder afneemt.

De bewoners lijken gelijk te krijgen door de studie van de onderzoekers Menno Huys en Jan Anne Annema van de TU Delft (onderzoeksrapport .pdf). Zij stellen na een analyse van twintig jaar milieurapporten en gesprekken met betrokkenen vast dat het ministerie vaak heeft ingegrepen om Schiphol toch te kunnen laten groeien.

,,De dubbele doelstelling veroorzaakt alle problemen’’, aldus Huys. ,,In de loop der jaren bleek dat die niet haalbaar is. Dan moet je je als politiek in rare bochten wringen, zoals met de aanleg van de Polderbaan. Dan pas je bepaalde aannames rond het aantal vluchten aan en blijken die later niet uit te komen. Er is geschoven met normen en contouren. Maar ook worden bepaalde onderzoeksvragen niet gesteld of informatie niet gebruikt. Voor alternatieven is niet echt plaats.’’

Sommige onderzoekers werd gevraagd hun conclusies anders te formuleren of delen weg te laten. Maar het woord manipulatie willen de TU-mannen niet gebruiken. ,,Daarvoor is het te subtiel’’, aldus Annema. ,,Het probleem is dat wetenschappers onzeker zijn. Die houden een slag om de arm door verschillende scenario’s op te nemen. De politiek kan dan gaan kiezen binnen die bandbreedte.’’

De TU-onderzoekers zeggen er op zich geen problemen mee te hebben dat beleidsmakers onderzoeksresultaten selectief gebruiken bij hun besluiten. Dat gebeurt volgens hen bij alle grote projecten. Het is volgens hen onderdeel van het politieke spel. Maar wel hoort alle mogelijke informatie beschikbaar te zijn.

Juist door niet eerlijk alle feiten op tafel te leggen, voelen bewoners zich bedrogen en vertrouwen zij Schiphol en de politiek niet. Beloften -zoals over het meten van geluid- zijn volgens hen keer op keer niet waargemaakt.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp