BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven

''Het Nieuwe Woud'' straks vol herrie?


In het SRE is onlangs een strategie ontwikkeld voor de ontwikkelingslokatie Het nieuwe Woud. In dit gebied tussen Best en Son zouden 3000 woningen gebouwd moeten worden. Dat staat in de regionale overeenkomsten op woningbouwgebied zoals het BOR-akkoord. B&W van Eindhoven hebben daarover de gemeenteraad geïnformeerd. Voor Best en Son zal dat ook wel gelden.

n de raadsinformatiebrief wordt de kanttekening gemaakt dat het van belang is wat er uit de Alderstafel over Eindhoven Airport komt. In elk geval is daarvan geen woord gelogen. Dit blijkt als de geluidscontouren uit het Decisiorapport voor 35000 extra vliegbewegingen over deze locatie heen worden gelegd. Niet ten onrechte zegt de Stuurgroep Nieuwe Woud dat men opnieuw bijeen moet komen om de eventuele gevolgen van de Alderstafel te bespreken. 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp