BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 9 maart 2010, Rob Burg

Klachten vlieglawaai in regio gestegen


EINDHOVEN - Het aantal klachten over lawaai afkomstig van vliegtuigen in de regio is in het vierde kwartaal van vorig jaar fors gestegen. De stijging volgt op een relatief rustig vierde kwartaal in 2008. Kwamen er toen nog 352 klachten binnen bij Defensie, in dezelfde periode in 2009 waren dat er 596; een stijging van 69%.

Ook het aantal klagers steeg, van 119 naar 179. Onder hen zijn vier 'structurele klagers' die gezamenlijk 231 keer een klacht indienden, 39% van het totaal aantal. De 979 klachten die door één zeer vasthoudende klager uit Son werden ingediend, worden door Defensie niet meegenomen in de totaaltelling. De Sonse klager zorgt elk kwartaal voor vele honderden telefonische klachten. 

Op 2 november 2009 greep de beller uit de wijk de Gentiaan 34 keer naar de telefoon. De luchtmacht wil de identiteit van de man niet bekendmaken, uit privacy-overwegingen.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp