BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 28 november 2008, Klaas Kopinga

BOW: geen groei Airport tenzij …


In het ED van 15 november verscheen een korte reactie van mijn kant op de doorstart van het regionale beraad over Eindhoven Airport (GLOBE) onder de kop “BOW: Airport mag groeien met stille vluchten”.

Deze kop zet de lezer gemakkelijk op het verkeerde been, omdat het lijkt alsof de BOW nu ‘plotseling’ met extra groei akkoord zou zijn. Niets is minder waar.

In het vervolg van datzelfde artikel worden namelijk een aantal randvoorwaarden opgenoemd. Het gaat dan over zakelijke vluchten die overdag met geluidsarme, heel stille, vliegtuigen zouden moeten worden uitgevoerd. Dat past gewoon binnen de huidige Regionale Overeenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt in termen van geluidbelasting voor de omgeving in plaats van aantallen vliegbewegingen. Dat biedt veel meer bescherming aan de omwonenden, maar is wat minder gemakkelijk te overzien dan het simpelweg tellen van vliegbewegingen. In de berekening van de geluidbelasting wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de hoeveelheid lawaai die elk type vliegtuig produceert. Ook tellen vliegbewegingen die ’s avonds of ’s nachts worden uitgevoerd veel zwaarder mee (om 20.00 uur bijvoorbeeld 4 keer zo zwaar, tussen 23.00 en 6.00 uur 10 keer, en om 7.00 uur 4 keer). Dit geeft Eindhoven Airport de ruimte om bij een slimme exploitatie, dus vooral overdag vliegen, meer vliegbewegingen te accommoderen.

De afgelopen paar jaar hebben we binnen GLOBE overlegd op welke manier de huidige Regionale Overeenkomst, die loopt tot 2015, aangepast zou kunnen worden. In het onlangs verschenen advies van de Commissie van Wijzen wordt haarfijn uitgelegd waarom dat overleg vorig jaar is vastgelopen. Hier valt de BOW of de Brabantse Milieufederatie niets te verwijten. Voor het vervolg van dit overleg is het belangrijk te weten dat de hierboven genoemde voorwaarden wat ons betreft natuurlijk niet de enige zijn. Om er nog maar een paar te noemen:
Wij vinden dat in een aangepaste Regionale Overeenkomst randvoorwaarden gesteld moeten worden met betrekking tot de uitstoot van o.a. broeikasgassen.
Ook moet deze Overeenkomst passen binnen een visie op een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport op lange termijn; het gewoonweg misbruiken van Eindhoven als overloop van Schiphol past hier niet in. Uiteraard moet ook de bescherming van het woon- en leefklimaat, in het bijzonder in het weekend, gegarandeerd blijven. Instrumenten hiervoor zijn onder meer afspraken over de geluidbelasting en de openingstijden.

Wij ondersteunen de aanbeveling van de Commissie van Wijzen dat unanieme besluitvorming binnen GLOBE vereist blijft. We moeten als regio met één mond blijven spreken, willen we onze belangen niet uit handen geven.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp