BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven

Nieuwsbrief november 2008


De ontwikkelingen met betrekking tot Eindhoven Airport beginnen zich in snel tempo te manifesteren. De komende maanden zal veel werk moeten worden verzet om de dreiging die ons boven het hoofd hangt te pareren.
 
In overleg met en met instemming van het bestuur zijn Bernard Wagemakers, Theo de Lange en Rien van Dongen begonnen met het opstellen van een actieplan.

Bedoeling daarvan is te inventariseren wat moet worden gedaan om de belangen van de vereniging -en dus die van u- zo goed mogelijk te behartigen. Uiteraard is daarbij elke hulp welkom. 

Een van de activiteiten is het opzetten van lokale groepen die, met ondersteuning van het bestuur, de plaatselijke politici/ partijen of het plaatselijk bestuur van onze inzichten op de hoogte moeten gaan stellen. Het is denkbaar dat daarbij op u een beroep zal worden gedaan. In dat geval hopen wij dat u ons niet in de steek laat.

Aangezien dit een open medium is, is het niet mogelijk al onze plannen hier toe te
lichten. U zult daar begrip voor hebben. Desondanks zullen wij trachten u zo snel en adequaat mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten. 

Het bestuur

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp