BOW BOW
Geluidsmetingen Eindhoven Airport volledig in het slop


Het is nu 8 jaar geleden dat werd afgesproken om een geluidsmeetsysteem rond Eindhoven Airport op te zetten. Sinds enkele jaren leveren de meetpalen eindelijk gegevens, maar die zijn nog steeds niet openbaar. De BOW heeft de betrokken partijen geregeld hierop aangesproken, maar nog steeds zonder resultaat.

Een systeem voor het meten van vliegtuiggeluid bestaat uit een aantal elementen:
 
  1. Meetpalen waarmee het geluid gemeten kan worden.
  2. Een computer waarop de signalen van de verschillende palen worden verzameld en worden gekoppeld aan vliegbewegingen. Dit om storende achtergrondgeluiden uit te filteren.
  3. Een computerprogramma waarmee de signalen die afkomstig zijn van de passages van vliegtuigen (‘events’) worden verwerkt tot begrijpelijke informatie over de geluidsbelasting ter plaatse van de verschillende meetpalen.
  4. Een duidelijke rapportage van deze informatie aan de omgeving, bijvoorbeeld via een website.
 
Op dit moment kan het geluid op 9 plaatsen rond het vliegveld worden gemeten. De koppeling van een gemeten piek in het geluid aan een passage van een vliegtuig is echter nog steeds niet optimaal, zodat alleen de meetpalen vlak bij het vliegveld enigszins betrouwbare gegevens leveren. Verder worden alle events die een gevolg zijn van militaire vliegbewegingen uitgefilterd, omdat Defensie niet wil dat deze openbaar worden (de argumenten hiervoor zijn overigens uiterst zwak).
 
Binnen GLOBE en aan de Alderstafel hebben concept rapportages gecirculeerd, maar deze zijn nog niet in een vorm waar de omgeving echt wat aan heeft. Het openbaar maken van deze gegevens via bijvoorbeeld een website is ook nog niet gerealiseerd. Deze situatie is de afgelopen twee jaar nauwelijks veranderd. Dit is erg jammer, omdat zo nooit objectief kan worden vastgesteld hoeveel extra geluidsbelasting de groei van Eindhoven Airport veroorzaakt en wat het effect is van de hinderbeperkende maatregelen, waarvoor in het advies van de heer Alders zoveel reclame wordt gemaakt. Het lijkt erop dat de luchtvaartsector deze effecten liever via allerlei enquêtes in kaart wil brengen, waarvan bekend is dat de uitkomsten daarvan gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd.
 
Aan de Alderstafel is de gemeente Eindhoven kartrekker van de geluidsrapportages. Ook daar lijkt weinig beweging in te zitten, zoals onder meer blijkt uit de ontwijkende antwoorden op vragen van gemeenteraadsleden (zie www.de10gebodenvoorEA.nl).

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp