BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 2 oktober 2008

COMMENTAAR - Kans of bedreiging


Er zijn in Zuidoost-Brabant weinig onderwerpen die zoveel tongen en pennen in beroering brengen als een mogelijke groei van het vliegverkeer op Eindhoven Airport.

Voorstanders wijzen op de impulsen voor de regionale economie en de werkgelegenheid. Tegenstanders vrezen een aantasting van het leefklimaat als gevolg van groeiende geluidsoverlast.

De discussie gaat een nieuwe fase in met het verschijnen van het advies van de zogenaamde Alderstafel aan de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat. Aan de tafel van voorzitter Hans Alders hebben belanghebbenden hun zegje kunnen doen. Kern van het advies dat daaruit voortkomt, is dat de regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad een bijdrage moeten leveren aan de oplossing van de problemen van Schiphol.

Een ongebreidelde groei van Schiphol wordt als onaanvaardbaar van de hand gewezen vanwege de overlast voor omwonenden. Maar Schiphol moet wel selectief kunnen groeien om zijn rol als mainport te blijven vervullen. Dat heeft als gevolg dat Eindhoven en Lelystad op termijn zo'n 70.000 niet-mainport-gebonden vliegbewegingen moeten overnemen.

Een eventuele groei van Eindhoven Airport heeft nogal wat consequenties. Er moeten met het ministerie van Defensie nieuwe afspraken worden gemaakt over het burgerverkeer op de militaire luchthaven. En, zeker zo belangrijk, er moet overleg plaatsvinden met omwonenden en milieu-organisaties over de aanvaardbare geluidshinder als het luchtverkeer toeneemt en de openingstijden van het vliegveld worden verruimd.

Waar de een zich opgescheept voelt met de problemen van Schiphol, ziet de ander juist nieuwe kansen voor de regionale luchtvaart. Het is praktisch onmogelijk om die uitersten op één lijn te brengen. Dus moeten keuzes worden gemaakt. De speelruimte voor de regio wordt daarbij beperkt door de keuze die op landelijk niveau wordt gemaakt voor Schiphol.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp