BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
Eindhovens Dagblad, 29 januari 2010, Rob Brug

Overlast vliegveld twee keer zo groot


EINDHOVEN - De overlast voor omwonenden van Eindhoven Airport zal de komende jaren fors toenemen. Uit het ontwerp-advies van Hans Alders, een vertrouwelijk document waar het ED beslag op heeft weten te leggen, blijkt dat de 'geluidsruimte' voor het civiele luchtvaartverkeer bijna 3 keer zo groot wordt, 11,7 vierkante kilometer in plaats van 4,1.

Staat ons dit ook te wachten?

Hierdoor wordt tot 2020 een groei met 25.000 vliegbewegingen mogelijk gemaakt. Het totale aantal komt daarmee op 43.000. Eerder was sprake van een groei met 35.000 vliegbewegingen. Dat aantal is bijgesteld, gezien de economische crisis en de verwachting dat Schiphol minder sterk groeit dan eerder werd gedacht. 

Om de groei op Eindhoven Airport mogelijk te maken, levert Defensie 8 vierkante kilometer van haar geluidsruimte in. Het overgrote deel van de capaciteit voor militaire vluchten, zo'n 18 vierkante kilometer, wordt nu niet gebruikt. 

In het ontwerp-advies is tevens de vestiging van een thuishaven (base) voor een luchtvaartmaatschappij met maximaal vier vliegtuigen voorzien. Om de komst van bijvoorbeeld Ryanair mogelijk te maken, is het nodig dat de openingstijden van Eindhoven Airport worden verruimd. Volgens het Alders-rapport moet het vliegveld voor een rendabele exploitatie 17 uur per dag open zijn: van 7.00 tot 00.00 uur. 

Voor een gezonde exploitatie van de base moeten volgens het Alders-advies de vier vliegtuigen dagelijks 4 heen- en terugvluchten kunnen maken. De laatste 4 vluchten arriveren tussen 23.00 en 00.00 uur. 

Ook is een ruimere openstelling in het weekeinde nodig. Nu is het vliegveld op zaterdag open tussen 8.00 en 22.00 uur en op zondag van 10.00 tot 22.00 uur. Volgens het ontwerp-advies moet er tussen 7.00 en 00.00 uur kunnen worden gevlogen. Op zondag mogen slechts twee vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij met een base tussen 7.00 en 8.00 uur vertrekken. 

Standpunt BOW
Voorzitter Klaas Kopinga van de Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) noemt de plannen 'onacceptabel'.

Het vergroten van de geluidsruimte voor de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport is voor de omwonenden onaanvaardbaar. Ook al is het aantal vliegbewegingen, met dank aan de economische crisis, bijgesteld van 35.000 tot 25.000. In 2020 krijgt Eindhoven Airport ruimte voor in totaal 43.000 vliegbewegingen. BOW-voorzitter Klaas Kopinga zegt eigenlijk niet te kunnen reageren op het 'werkdocument' dat vertrouwelijk is.

Geconfronteerd echter met de cijfers en uitgangspunten in het op de business case van Eindhoven Airport gebaseerde  ontwerp-advies, zegt Kopinga dat dat niet op voldoende draagvlak in de regio hoeft te rekenen. De uitbreiding van de geluidsruimte naar bijna 12 km2 stijgt ver uit boven de maximaal 8 km2 voor militair en civiel gebruik die de BOW bij de start van het Alders-overleg op tafel legde. "Dit is niet onderhandelbaar meer", zegt Kopinga.

In het ontwerp advies is een totaal aantal passagiers voorzien in 2020 van 3,5 miljoen reizigers. Hiervan vallen 500.000 reizigers in de categorie 'zakelijk'. Het is voor de BOW onverteerbaar als de groei zich voornamelijk richt op 'pretvluchten', in plaats van het zakelijke verkeer. "Hiermee zou grootschalig de deur worden opengezet voor mensen buiten de regio die vanaf Eindhoven vliegen. De regio profiteert daar niet van mee. Ik zou niet weten hoe."

Het inleveren door Defensie van een fors deel van haar geluidsruimte - te vergelijken met de vliegbewegingen van een squadron F16's gedurende een half jaar - is volgens Kopinga niet meer dan een dooie mus. Van haar totale geluidsruimte heeft Defensie er vorig jaar niet meer dan 3,5 gebruikt. "Dit zou een uitruil van stilte zijn. Niet gebruikte geluidsruimte wordt ingeruild voor herrie van civiel verkeer."

Ook vrezen de omwonenden voor verstoring van de rust in de avonduren en het weekeinde. Als een prijsvechter als Ryanair zich met vier toestellen wil vestigen in Eindhoven, dan heeft dat tot gevolg dat de luchthaven zeventien uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar moet zijn. "De nacht duurt volgens Europese definities van 23.00 tot 7.00 uur. Daar moet je niet aan tornen, hebben wij altijd gezegd. De Brainport regio is niet te vergelijken met Schiphol. Het moet hier een prettige woon- en leefomgeving zijn voor kenniswerkers. En dat volk moeten kunnen denken en rusten."

Als de openingstijden worden verruimd, zoals voorgesteld in het concept-advies, heeft dit verregaande gevolgen, zegt Kopinga. "Wie binnen de geluidszone woont, krijgt een behoorlijke dot overlast. Al vroeg in de ochtend, ook in het weekeinde, komen er dan minstens vier vliegtuigen per uur over."

Ook de Brabantse Milieufederatie kraakt het ontwerp-advies. "Het klimaatprobleem wordt hierdoor nadrukkelijk vergroot", zegt woordvoerder Michiel Visser. "Om de luchthaven klimaatneutraal te maken is slechts een geringe investering nodig, te vergelijken met de prijs van een kop koffie per passagier."

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp