BOW BOW
Belangenvereniging Omwonenden Airport Eindhoven
(Eindhovens Dagblad, 10 april 2011)

Luchtmacht weg uit Eindhoven


EINDHOVEN - De Luchtmacht verdwijnt uit Eindhoven. Minister Hans Hillen (CDA, Defensie) wil dat de militaire basis een civiele luchthaven wordt. Het gevolg van deze bezuinigingsmaatregel kan zijn dat er straks veel meer vluchten op Eindhoven Airport komen.

Dit komt doordat de militaire geluidsruimte niet of nauwelijks meer gebruikt zal worden. Eindhoven Airport-directeur Joost Meijs wil voorlopig nog niet inhoudelijk reageren op mogelijke scenario's. "We hebben alles gelezen en wachten nu even met commentaar. We willen de definitieve besluitvorming in de politiek afwachten."

In een reactie zegt het Eindhovense college van B en W zich te realiseren dat dit een verlies van werkgelegenheid (bij Defensie) in de regio betekent. "Voor die mensen is dat slecht nieuws. Het feit dat Defensie inzet op transformatie van de Vliegbasis Eindhoven naar een civiele luchthaven met mogelijk militair medegebruik, sluit aan bij het recente kabinetsbesluit over de groei van Eindhoven Airport conform het Aldersadvies. Het college ziet dit nogmaals als erkenning van het economisch belang van Zuidoost Nederland als tweede economie van Nederland, en daarbinnen het belang van de prioritaire regio Brainport Eindhoven/Zuidoost Brabant."

De komende maanden wordt onderzocht hoe de bezuiniging op de vliegbasis exact vorm gegeven wordt. In juli moet meer bekend worden over de plannen. Er worden volgens commandant Bas Pellemans van de Vliegbasis Eindhoven drie scenario's onderzocht. Als eerste is het mogelijk dat het civiele gebruik de hoofdmoot wordt en het militaire gebruik bijzaak. Precies de tegenovergestelde situatie van nu.

Optie twee is dat het luchttransport elders in Nederland wordt ondergebracht. De laatste optie is een verregaande samenwerking met Vliegbasis Melsbroek, het militaire gedeelte bij vliegveld Zaventhem in Brussel. "Je kunt je nu al afvragen wie de grootste gebruiker van het platform is als de civiele luchtvaart straks 43.000 vliegbewegingen heeft en het militaire gedeelte maar zesduizend."

Op pagina 8 van de brief die minister Hillen naar de Tweede Kamer stuurde, valt te lezen dat het militair vliegveld van Eindhoven een civiele luchthaven moet worden.


 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp