BOW BOW
BOW en BMF stellen beroep in tegen schrappen eenderde regeling


Op vrijdag 22 april stelden de BOW en de BMF tijdens een beroep voor de bestuursrechter in Den Bosch dat de eenderde regeling ten onrechte door Defensie is geschrapt uit de beschikking waarin het medegebruik van de luchthaven door Eindhoven Airport is vastgelegd. Deze regeling houdt in dat er op de zaterdag en de zondag slechts een derde van het aantal vluchten mag worden uitgevoerd van het aantal op een gemiddelde doordeweekse dag.

Deze regeling werd in 1982 ingevoerd. In 2009 werd de regeling door Defensie uit de beschikking geschrapt, ten onrechte, zo oordeelde de bestuursrechter destijds. In 2010 besloot Defensie dat het economische belang van Airport zwaarder weegt dan de overlast voor de omwonenden. BOW en BMF zijn tegen deze beslissing in beroep gegaan.
 
Tijdens de zitting presenteerde Eindhoven Airport voor het eerst cijfers waaruit bleek dat al sinds 2003 meer weekendvluchten worden uitgevoerd dan in eerdere beschikkingen, maar ook in de Regionale Overeenkomst, was vastgelegd. Eindhoven Airport verdedigde zich door te stellen dat zij altijd is uitgegaan van een interpretatie van de regeling waarbij het totale aantal vluchten gedurende het hele weekend vergeleken wordt met het totale aantal gedurende de hele week. Dan zou er in het weekend veel meer mogen worden gevlogen, zelfs 2,5 keer zo veel. Tijdens de zitting bleek dat deze interpretatie niet alleen door de BOW en de BMF, maar ook door de landsadvocaat werd verworpen.
 
De door Eindhoven Airport gepresenteerde cijfers zijn ronduit onthutsend, Het totaal aantal vluchten op zaterdag en zondag nadert dit jaar zelfs het aantal vluchten op doordeweekse dagen.
 
De advocaat van Eindhoven Airport stelde dat de eenderde regeling ‘ridicuul’ is en ‘niet meer van deze tijd’. Hij voegde daaraan toe dat moderne vliegtuigen veel stiller en schoner zijn geworden en dat al maatregelen genomen worden om ‘lawaaibakken’ te weren. De landsadvocaat wees op de afspraken die gemaakt zijn om rumoerige toestellen gedurende het weekend te verbieden gebruik te maken van het vliegveld. Eindhoven Airport meldde verder dat de groei van het aantal vliegbewegingen in het weekend 'onomkeerbaar' is. Ook werd gesteld dat als de eenderde regeling nu opnieuw wordt ingevoerd, zestig procent van de vluchten in het weekend geschrapt moet worden.
 
De advocaat van de BOW gaf aan dat Eindhoven Airport jarenlang heeft gesuggereerd dat ze zich aan de afspraken hielden en dat de gepresenteerde cijfers overduidelijk aantonen dat extra bescherming van de omwonenden gedurende het weekend noodzakelijk is.
 
Uitspraak volgt begin juni.

 
 


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp