Klachten

 Direct naar het klachten/meldings formulier.


icon complain 02Voor klachten over het vliegverkeer kunt u zich wenden tot het Basis Informatie Centrum (BIC) Vliegbasis Eindhoven (adres onder aan deze bladzijde).

Iedereen die informatie wil over een bepaalde vliegbeweging en/of klacht kan bellen of zelf gaan kijken op het Basis Informatie Centrum, gelegen net buiten de hoofdpoort van de militaire basis. Als men datum, tijd en postcode doorgeeft kan de vliegroute en de controleplaats op een computerscherm worden doorgegeven.

Klachtennummers: 040-2896133 en 040-2896144. Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt teruggebeld. 
 

U kunt de melding ook digitaal doorgeven via de site samenopdehoogte.nl. Klik hier voor het meldingsformulier.

Deze telefoonnummers en formulieren zijn geldig voor zowel burger- als militaire meldingen.

BOW blijft van mening dat de klachtenafhandeling niet bij de Koninklijke Luchtmacht (Defensie) thuishoort, maar bij een onafhankelijke instantie. Mocht dit alles niet naar tevredenheid verlopen, neem dan contact op met het secretariaat van BOW.

Overigens, ook al is iets wel toegestaan, het kan best hinder veroorzaken. En het veroorzaken van hinder kan best aanleiding geven tot het indienen van een klacht. Uw klacht kan dan bij het nemen van toekomstige maatregelen wellicht van belang zijn.

Basis Informatie Centrum (BIC) (gelegen net buiten de hoofdpoort van de militaire basis)

BIC Vliegbasis Eindhoven
Flight Forum 1550
5657 EZ Eindhoven
Telefoon: (040) 289 69 11