Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Voorgelegde modernisering overeenkomst afgewezen

Eind vorig jaar is in GLOBE (Gezamenlijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven) over een ‘gemoderniseerde’ Regionale Overeenkomst verga- derd. Omdat de voorgelegde ‘gemoderniseerde’ Regionale Overeenkomst op bijna alle punten veel slechter is dan de huidige, willen de BOW en de BMF deze niet ondertekenen.

Ook de gemeenteraden van Veldhoven, Eersel en Best hebben de eigen wethouder (de vertegen- woordiger van de betreffende gemeente) de opdracht gegeven verder te praten met de regionale overeenkomst van 2003 als uitgangspunt. Momenteel wordt gewerkt aan een voor alle partijen acceptabele overeenkomst. Daarbij streeft c.q. strijdt de BOW voor een oplossing waar ook omwonenden voordeel van hebben.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp