Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Brutalen hebben het hele luchtruim

Het plan om Eindhoven Airport uit te breiden volgens het concept voor een nieuwe overeenkomst wekt in hoge mate de indruk, dat het hier zou gaan om een beheersbare expansie. Intussen dromen de plannenmakers weg in de wereld van het grote geld.

De advertentie van Eindhoven Airport in het ED van 28 oktober is op zijn minst een voorbeeld van manipulatie. Het gehele plan zit vol met het virus van de mateloze groei. Men stelt het voor alsof de uitbreiding per saldo niet zoveel betekent en intussen overvragen zij tot ver achter de horizon.

Airport noemt de opzet voor de nieuwe overeenkomst 'een gezonde balans tussen economie, milieu en geluid'. Dat is een bezweringsformule, die veel moet verdoezelen. Onzinnig en onwaar. Het is voornamelijk een eenzijdige balans, die het leef-woonklimaat en het milieu in toenemende mate ernstig zal aantasten. De Airport-plannenmakers, Gedeputeerde Staten en de colleges van de omliggende gemeenten zouden er goed aan doen zich te laten voorlichten door top-econoom Jaap van Duijn. Van Duijn heeft als beleggingsspecialist bij Robeco en hoogleraar een geduchte reputatie opgebouwd als economisch analist. In zijn recente boek 'De groei voorbij' toont hij aan dat groei geen synoniem is van vooruitgang. Tegenover iedere euro economische groei staat nu ruim een euro verlies aan welzijn door de effecten voor onder meer milieu en woon- en leefklimaat.

De Airport-plannenmakers durven hun zogenoemd akkoord goed voor ons woon- en leefklimaat te noemen. Het plan zit vol met aannames en beloftes. Airport als beschermer van ons milieu en woon-leefklimaat! De brutalen hebben niet alleen de halve wereld, maar ook nog het hele luchtruim. Men stelt dat er een akkoord is bereikt met de provincie en de colleges van de omliggende gemeenten. Dat suggereert dat de vlag uit kan. Maar GS en de omliggende gemeenten hebben toegezegd het concept voor te leggen aan Provinciale Staten en de gemeenteraden. Aan hen is de beslissing en aan niemand anders. Zij kunnen het concept zondermeer naar de prullenbak verwijzen.

Airport meet zich een expansiedrift aan die de status van medegebruiker van de militaire basis Eindhoven ver overstijgt. Zij zou tevreden moeten zijn met 1 miljoen passagiers en zich moeten specialiseren in zakenvluchten, als een noodzakelijke dienst aan het bedrijfsleven. Capaciteit genoeg. Maar nee. Airport laat zich op sleeptouw nemen door een slimme 'stunt'-vlieger, die via misleidende reclame grossiert in halve of hele gratis tickets, waarmee hij vele vakantievierders lokt. Brussel heeft terecht aangekondigd in te grijpen. En deze 'stunt'-vlieger, Ryanair, is Airports innigste en veruit belangrijkste maatje.

De eis van Ryanair om in Eindhoven een thuisbasis te vestigen is door Airport aangegrepen om een aanzienlijke uitbreiding te forceren. Maar zonder base doet Ryanair al heel mooie zaken in Eindhoven. Daarom is het goed te weten, dat een van doelstellingen van Eindhoven Airport luidt: 'Het verkrijgen van een zelfstandige aanwijzing als burgerluchthaven'. Airport is niet te stoppen. Het is maar dat iedereen zich hiervan terdege bewust is. In een tweede advertentie in het ED van 22 november weerlegt Airport acht zogenaamde misverstanden. Niets is bedrieglijker dan onder dat mom een aantal feiten te verdoezelen of te verzwijgen. Zoals: De nieuwe overeenkomst voorziet in 36 vliegbewegingen extra per dag. De broeikasgas-emissie gaat van 400.000 ton in 2007 naar 1 miljoen ton in 2016. De huidige geluidsruimte van 3 vierkante kilometer gaat vanaf 2010 naar 6 vierkante kilometer. Airport krijgt in de nieuwe overeenkomst vrijwel alle zeggenschap. De bescherming van omwonenden berust op toezeggingen, niet op verplichtingen.

Conclusie: het verdoezelen en verzwijgen van feiten berust bij Eindhoven Aiport niet op misverstand. 


Eindhovens Dagblad. 
Jasper van der SchootBelangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp