Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Nog geen nieuwe Regionale Overeenkomst voor Eindhoven Airport

Eindhoven Airport start voorbereiding van vestiging (kleine) base RyanAir per januari 2008

Tot hun teleurstelling hebben de partners in Globe (Gezamenlijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven) gisteren 24 mei 2007, na meer dan een jaar intensief overleg moeten vast­stellen dat de besprekingen over de nieuwe Regionale Overeen­komst, nog niet kunnen worden afgerond.

De partners in GLOBE, namelijk de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Best, Eersel, Eindhoven, Oirschot en Veldhoven, Eindhoven Airport alsmede BOW (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap) en BMF (de Brabantse Milieu­federatie, blijven allen streven naar het alsnog sluiten van een nieuwe Regionale Overeen­komst. De inzet daarbij blijft : een verantwoord evenwicht tussen het beschermen van het woon- en leefklimaat, het verbeteren van het milieu en de versterking van de economie. Maar dat vergt dus meer tijd. De huidige Regionale Overeenkomst, gesloten in 2000, vernieuwd in 2003 en uniek in zijn soort, blijft daarom vooralsnog leidend voor alle partijen.

De besprekingen over de nieuwe Regionale Overeenkomst worden mede gevoerd omdat Eind­hoven Airport zeer binnenkort een besluit moet nemen over de vestiging van een zogeheten (kleine) base op Eindhoven Airport met ingang van januari 2008 door RyanAir.

Ook hierover hebben de partners in GLOBE gisteren hun standpunt uitgesproken. Eindhoven Airport gaat voor 1 juni aanstaande contact opnemen met RyanAir om de voorbereiding te treffen tot zo’n kleine base.

De over­heids­partners in GLOBE, namelijk de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Best, Eersel, Eindhoven, Oirschot en Veld­hoven, willen deze stap niet blokkeren. Vanzelfsprekend zal dit onderwerp van gesprek zijn in de diverse gemeenteraden.

BOW (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap) en BMF (de Brabantse Milieu­federatie (BMF) willen niet dat Eindhoven Airport verdere voorbereidingen treft voor de vestiging van een base van RyanAir en zij beraden zich op de nu ontstane situatie. 


Meer informatie?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem dan contact op met de partners in GLOBE.


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp