Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


PERSBERICHT 25 MEI 2007
Prijsvechter belemmert duurzame groei Eindhoven Airport

Als Eindhoven Airport de thuisbasis wordt voor vliegtuigmaatschappijen in het low cost carrier segment zal de milieubelasting en geluidhinder toenemen.

Eindhoven Airport staat op het punt met de prijsvechter Ryanair een overeenkomst te sluiten die er toe leidt dat vanaf 1 januari volgend jaar Ryanair haar activiteiten op EA sterk uitbreidt en meerdere vliegtuigen vast op EA stationeert. Om deze vliegtuigen optimaal te exploiteren wil Ryanair daar zoveel mogelijk mee vliegen. Dit betekent meer vluchten ´s ochtends vroeg en ´s avonds laat, zowel door de week als in het weekend.

BOW (Belangbehartiging Omwonenden Welschap) en BMF (Brabantse Milieufederatie) hebben daar ernstig bezwaren tegen. Passagiers, grotendeels toeristen, krijgen weliswaar goedkope tickets aangeboden en Ryanair en de luchthaven zullen hun winst zien stijgen, maar omwonenden en het milieu ontvangen tegelijkertijd ongevraagd de onbetaalde rekening in de vorm van toenemende geluidhinder, extra luchtverontreiniging en toenemende schade aan het klimaat.

Ryanair wil voor 1 juni uitsluitsel van EA over het vestigen van een base. Als Eindhoven Airport bij Ryanair een aanvraag voor deze base indient, zullen de over­heids­partners die de Regionale Overeenkomst mede hebben ondertekend (de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Best, Eersel, Eindhoven, Oirschot en Veldhoven) deze stap niet blokkeren. BOW en de BMF zijn het hiermee oneens. De overheidspartners geven op deze manier groen licht voor een onomkeerbaar proces, dat onherroepelijk zal leiden tot een schending van de in de Regionale Overeenkomst vastgelegde openstellingtijden en een toename van de milieubelasting door EA.

BOW en BMF zullen zich tot de gemeenteraden en provinciale staten van Noord-Brabant wenden om hen op te roepen zodanig scherpe milieurandvoorwaarden te stellen dat uitbreiding van het burgervliegverkeer vanaf EA niet leidt tot toename van de milieubelasting voor de omgeving en een toenemende uitstoot van broeikasgassen door het vliegverkeer op EA.

De BMF wil dat op korte termijn een heffing voor de compensatie van de klimaatschade door de emissie van broeikasgassen wordt opgenomen in de prijs van vliegtickets. Ryanair wil daar niet aan meewerken. De indruk bestaat dat als EA een klimaatheffing in rekening brengt bij haar passagiers, Ryanair haar heil elders zal zoeken. Op die manier dreigen luchthavens tegen elkaar te worden uitgespeeld. Daarom overweegt de BMF regering en parlement te vragen op korte termijn maatregelen nemen om te voorkomen dat Nederlandse luchthavens contracten met vliegtuigmaatschappijen sluiten die leiden tot verdere toename van de emissie van broeikasgassen.
Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp