Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


'Met militairen valt echt niet te praten'
Leden BOW voor harder optreden

KNEGSEL -Het bestuur van Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) moet zich niet concentreren op het verdwijnen van het militaire vliegverkeer, maar op het aan banden leggen van de militaire activiteiten en het harder optreden tegen overlast. Zouden deze acties er uiteindelijk toe leiden dat de militairen gedwongen worden te vertrekken, dan is dat geen bezwaar.

Aldus de meerderheid van de aanwezigen tijdens de extra ledenvergadering. maandagavond in gemeenschapshuis de Leenhoef in Knegsel. Dat het onderwerp leeft bleek wel uit het feit dat ruim honderd leden sneeuw. vorst en een eind rijden hadden getrotseerd om van zich te laten horen. En uit de vele schriftelijke reacties die al bij het bestuur waren binnengekomen.
Velen vroegen zich af of de BOW alleen de militaire activiteiten weg wilde hebben, of ook tegenstander is van humanitaire acties. Bestuurder Bernard Wagemakers legde uit dat de BOW niet per definitie tegen de militairen is, maar dat er met defensie geen afspraken te maken zijn. " Wij wachten al vijfentwintig jaar op een definitieve zonering van Welschap."
Wagemakers heeft in de loop der jaren ervaren dat er met de burgergebruikers beter te onderhandelen is dan met de militairen. "Defensie is niet bereid om ook maar één millimeter prijs te geven van hun verworven rechten. Als we niet uitkijken wordt de geluidsruimte die Eindhoven Airport heeft moeten inleveren door defensie in beslag genomen."
Als de militairen inderdaad zouden vertrekken, ontstaat een moeilijke situatie voor Eindhoven Airport. De luchthaven moet dan wel doorgroeien om de exploitatiekosten te kunnen opbrengen. Menigeen vraagt zich dan ook af wat de omgeving ermee opschiet wanneer de BOW inzet op het vertrek van defensie. "Vroeger waren we blij met defensie omdat die de burgerluchtvaart in bedwang kon houden. Wat gebeurt er als deze controle wegvalt? Want Eindhoven Airport wil natuurlijk zoveel mogelijk groeien", zegt Jozef Jansen. "Bovendien is Eindhoven Airport van Schiphol, en Schiphol heeft laten zien dat het weinig op heeft met de belangen van omwonenden."
Een van de aanwezigen was ervan overtuigd dat het daarom beter was 'om met de leeuw de tijger in zijn hok te houden'. Volgens Veldhovenaar Lau Kanen moet het mogelijk zijn om ook de Luchtmacht aan banden te leggen. Aan de Landmacht zijn immers eveneens beperkingen opgelegd. Die moeten ook rekening houden met de omgeving. "Daarom zou het goed zijn als we defensie zouden kunnen muilkorven", aldus voorzitter Kopinga.
Na de bedenkingen aangehoord te hebben besloot het bestuur haar standpunt nogmaals te overwegen. Wel werd staande de vergadering een petitie geformuleerd en aangenomen met de tekst:
"De leden stemmen in met de hardere aanpak van het militaire gebruik van Welschap. De dreiging die uitgaat van de huidige ruimte die de militairen hebben, moet worden bestreden, ook als dit per saldo betekent dat de militairen gedwongen worden te vertrekken. Hierbij moet worden opgepast dat de burgerluchtvaart niet de gecreëerde ruimte inneemt."
Ook werd er een speciaal comité opgericht dat nog voor de zomer een uitgewerkt actieplan aan de leden zal voorleggen. "We zijn blij dat de leden instemmen met een hardere aanpak. want nu kunnen we in ieder geval indringender met de verschillende partijen gaan praten", aldus voorzitter Kopinga.

Eindhovens Dagblad, 26 januari 2005Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp