Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Mei 2007; Concept Principeakkoord afgewezen

Het concept principeakkoord inzake de modernisering van de Regionale Overeenkomst is door verschillende Globe-leden afgewezen. Globe zal op korte termijn met een nieuw, aangepast voorstel komen. Aanleiding voor het nieuwe akkoord, dat moet resulteren in een nieuwe Regionale Overeenkomst, is de wens van Ryan Air om op Eindhoven Airport een base te vestigen. Belangrijk gevolg hiervan zal een verruiming van de openingstijden zijn.


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp