Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Werkgelegenheid Eindhoven Airport

Samenvatting

7 september 2007 

In opdracht van Globe hebben Stratagem en Ecorys onderzoek verricht naar de huidige en mogelijk toekomstige werkgelegenheid op Eindhoven Airport. De eerste resultaten tonen aan dat de werkgelegenheidsgroei significant minder is dan Eindhoven Airport veronderstelt. 

Aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen van Ryanair om op Eindhoven Airport (EIN) een zogenaamde base te vestigen. 

Een Ryanair base op EIN houdt in dat er eerst (2008) twee, later (2010) vier vliegtuigen op EIN gestationeerd worden. Dat wil zeggen dat deze vliegtuigen ’s nachts op het platform blijven staan en dus op EIN licht onderhoud krijgen, bevoorraad worden en dat de bemanningen in de regio Eindhoven gehuisvest zullen worden. Een ander gevolg is dat het aantal bestemmingen en daarmee het aantal vluchten en het aantal passagiers ook verder zal toenemen, van 1.1 miljoen passagiersbewegingen in 2006 tot 2,1 miljoen (Fase 1) naar verwachting in 2008 en na 2010 tot net boven de 3 miljoen (Fase 2).
Deze voorziene groei als gevolg van de base op EIN maakt herziening van de Regionale Overeenkomst noodzakelijk. Daarbij is beter inzicht in de werkgelegenheidseffecten als gevolg van luchtvaartactiviteiten op EIN en die van Ryanair in het bijzonder een belangrijk aspect. 

Het onderzoek geeft dan ook antwoord op de volgende drie vragen: 

• Wat is de huidige werkgelegenheid als gevolg van de civiele luchtvaartactiviteiten op Eindhoven Airport?
• Wat is de toekomstige werkgelegenheid als gevolg van Eindhoven Airport als gevolg van een Ryanair base?
• Is er sprake van verdringingseffecten op de regionale arbeidsmarkt? 

Belangrijk bij de beantwoording is de transparantie van het onderzoek en de toetsbaarheid van de resultaten. Vandaar dat er met drie soorten gegevensbronnen is gewerkt: 

• De LISA database met daarin per postcodegebied/bedrijfsterrein het aantal arbeidsplaatsen per economische sector.
• Gegevens verkregen uit telefoongesprekken met bedrijven op en rond de luchthaven.
• Gegevens uit vergelijkbare studies voor andere luchthavens. 

De studie richt zich op het vaststellen van Full Time Equivalents (FTE) als maat voor werkgelegenheid. Waar dit niet mogelijk bleek zijn banen of arbeidsplaatsen geteld. Ruimtelijk, geografisch zijn de effecten bekeken in de regio rond EIN in een straal van 40 kilometer. De resultaten worden als intervallen gepresenteerd om daarmee verschillende onzekerheden in de tellingen en berekeningen tot uitdrukking te brengen. 

De werkgelegenheid als gevolg van een luchthaven en de civiele vluchten van en naar de luchthaven vallen drie soorten uiteen: 

• De directe werkgelegenheid als gevolg van de civiele luchtvaartactiviteiten;
• De indirecte achterwaartse werkgelegenheid, veelal leveranciers aan de luchtvaartsector (bijvoorbeeld hotels, taxi- en buschauffeurs);
• De indirecte voorwaartse werkgelegenheid, bedrijven of onderdelen van bedrijven die zich in de regio vestigen als gevolg van de aanwezigheid van de luchthaven en de verbindingen met andere steden en regio’s die deze biedt. 

De huidige directe werkgelegenheid ligt tussen de 600 en 700 FTE. De gegevens uit de telefonische enquêtes zijn opgenomen in bijlage 1. De indirecte achterwaartse werkgelegenheid wordt ingeschat op 120-150 FTE. Deze gegevens zijn goed vast te stellen en de drie verschillende gegevensbronnen bevestigen elkaar. 

De eerder beschreven groei van Ryanair leidt tot geheel nieuwe werkgelegenheid (25-30 FTE bemanningen, 2 FTE onderhoud per gestationeerd vliegtuig), maar ook tot groei in reeds bestaande bedrijvigheid op de luchthaven, hoewel in de meeste gevallen de groei in FTE ongeveer 1/3e is van de groei in passagiersbewegingen. Dit leidt tot de volgende tabel. 

  Jaar Pax (mln) Direct Indirect Totaal
      (FTE) Achterwaarts FTE (FTE)
Huidig 2006 1.1 600-700 120-150 720-850
Fase 1 2008 2.2 900-1000 260-300 1160-1300
Fase 2 2010 3.1 1300-1400 400-450 1700-1850


De huidige directe werkgelegenheid op EIN valt dan te vergelijken met die van de Fontys Hogeschool en bedrijven als Bavaria, SNT en Rabobank. De werkgelegenheid in Fase 2 van de Ryanair met die van de TU Eindhoven en ASML in 2006.

De cijfers voor EIN komen overeen met de trends die uit de werkgelegenheid op vier Engelse luchthavens (Bournemouth, Liverpool, Southampton en Bristol) kunnen worden afgeleid. 

Ook uit studies van andere Ryanair bases (Weeze, Charleroi, Carcassonne) komt een direct werkgelegenheidseffect van 400-600 FTE per miljoen passagiersbewegingen.
Indien luchthavens gaan groeien komen er 300-500 FTE directe werkgelegenheid bij per 1 miljoen passagiersbewegingen extra. Er is dus sprake van schaaleffecten. 

Indirecte voorwaartse werkgelegenheidseffecten zijn een stuk moeilijker vast te stellen. Een korte belronde langs grotere bedrijven in de regio leverde als resultaat dat geen enkel bedrijf of bedrijfsonderdeel in de regio Eindhoven was gevestigd vanwege de luchthaven. Wel kan het equivalent van de indirecte voorwaartse werkgelegenheid worden berekend door middel van een in Nederland algemeen aanvaarde methode van reistijdwaardering voor zakelijke en ook niet-zakelijke passagiers. Uit marktonderzoek blijkt dat 80% van de passagiers op EIN uit de regio komt en dat 22% van de passagiers vanwege zakelijke motieven vliegt. Het aantal passagiers met zakelijk motief is overigens gestegen van 100.000 in het jaar 2000 naar 250.000 in 2006. Deze stijging is grotendeels het gevolg van de groei van Ryanair sinds 2003.
 
Indien in het jaar 2006 de reistijdwinst als gevolg van het gebruik van EIN (in plaats van Schiphol, Brussel of Dusseldorf) voor de zakenpassagiers uit de regio wordt berekend, dan is dat maximaal het equivalent van 340 FTE. Een meer conservatieve schatting leidt tot 200 FTE. 


Bijlage 1 Werkgelegenheid per bedrijf 
 
Bedrijf FTE 2006/2007
Eindhoven Airport
Eindhoven handling pax
Eindhoven handling vracht
Belvedair
Overige winkels
- Shop and Fly
- Aviflora
- Airport Take-off
Shell Nederland Verkoop Mij
van Eeghem
Solid Air
Southern Cross
Trigion beveiliging
Aviation Cosmetics
Denim Air
Global Aviation Support
Jeths Aircraft Cleaning
Douane
Brigade koninklijke Marechaussee
Vliegbasis Eindhoven (luchtmacht)
Eindhoven Aeroclub Motorvliegen
Flying Camerra Luchtfotografie
Mol Logistics Netherlands BV
Road air
Schiphol Express BV
Seaborne express courier BV
Schenker BV
DHL Danzas Air & Ocean
Holland Logisticas Couriers
Crews Ryanair
MRO Ryanair
Totaal
35
100
70
50

15
4
3
5
18
5
5
40
5
50
3
20
10
150
20
0
1
8
0
6
0
0
0
0
0
0
623Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp