Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Geachte heer Van der Vlies,

Geregeld klagen onze leden over – voornamelijk civiele – vliegtuigen die na het opstijgen vanaf het militaire luchtvaartterrein Eindhoven te vroeg afdraaien en daardoor vermijdbare overlast veroorzaken.

De reactie van Eindhoven Airport op dit type klachten is dat GLOBE of Eindhoven Airport hier geen invloed op hebben, maar dat dit een aangelegenheid is van de militaire verkeersleiding. Volgens Eindhoven Airport is de situatie zo dat, als er al van een voorgeschreven route wordt afgeweken, dat dan altijd gebeurt met toestemming van de verkeersleider, die bovendien het beste kan beoordelen of daar een dringende reden voor bestaat.

Sinds enkele maanden volgt de BOW de bewegingen van alle vliegtuigen boven de regio Eindhoven die met een Mode S/ADS-B transponder zijn uitgerust. Met onze apparatuur zijn we in staat de daadwerkelijk gevlogen routes nauwkeurig in kaart te brengen.

Bijgevoegd vindt u een overzicht over een periode van de afgelopen paar weken, waaruit blijkt dat gedurende deze tijd meer dan 30 civiele vliegtuigen zich niet gehouden hebben aan de procedures die in 1997 zijn vastgelegd door een van uw voorgangers, kolonel-vlieger L.C.R.M. van den Born.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat voor deze afwijkingen in de meeste gevallen geen dringende reden bestond, maar dat de procedures de laatste tijd gewoonweg slecht worden nageleefd.

Wij zouden u willen verzoeken na te gaan of deze indruk juist is en, indien dit het geval is, stappen te ondernemen om aan dit soort overtredingen een eind te maken.

Vliegbewegingen buiten de voorgeschreven routes

In de laatste kolom is (in nautical miles vanaf de verkeerstoren) aangegeven wanneer de vliegtuigen begonnen af te buigen van de voorgeschreven route. In de vijfde kolom staat + voor stijgen, - voor landen, L voor afbuigen naar links en R voor afbuigen naar rechts.

DATE CALLSIGN COUNTRY TRACK   TIME OFF TRACK
2007/07/12

2007/07/13

2007/07/142007/07/15
2007/07/16


2007/07/172007/07/182007/07/20


2007/07/21
2007/07/22

2007/07/23
2007/07/24

2007/07/25
2007/07/26
2007/07/28
2007/07/29
RYR9924
RYR9616
RYR9924
TRA423
OHY716
SHY680
RYR9924
RYR9616
TRA979
RYR9924
TRA509
TRA989
RYR9616
RYR9924
WIZZ128K
SHY280
TRA313
RYR9616
TRA183
PGT290
RYR9536
TRA357
NAF11
WZZ128K
RYR4536
RYR9924
TRA0781
SHY280
TRA855
TRA745
RYR9924
TRA857
PGT290
TRA413
@@@@@@
RYR9924
TRA979
@@@@@@
RYR9924 
Ireland
Ireland
Ireland
Netherlands
Turkey
Turkey
Ireland
Ireland
Netherlands
Ireland
Netherlands
Netherlands
Ireland
Ireland
Hungary
Turkey
Netherlands
Ireland
Netherlands
Turkey
Ireland
Netherlands
Netherlands
Hungary
Ireland
Ireland
Netherlands
Turkey
Netherlands
Netherlands
Ireland
Netherlands
Turkey
Netherlands
Netherlands
Ireland
Netherlands
Netherlands
Ireland
220
220
220
220
220
220
220
220
40
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
40
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
40
220
220
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+R
+L
+L
+R
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+R
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+L
+R
+R
+R
15:41
14:33
15:15
16:29
11:31
12:14
15:08
14:51
11:29
15:06
12:34
20:13
17:23
15:23
13:50
12:10
12:14
15:12
17:39
10:06
14:18
17:35
13:22
13:48
14:25
15:02
18:40
12:07
14:31
15:25
15:09
16:31
09:53
20:42
19:17
19:47
12:08
16:58
17:42
2.06
2.80
2.05
2.54
2.37
2.15
2.21
2.28
3.26
2.36
2.49
2.39
2.21
2.43
2.45
2.65
2.51
2.56
2.32
2.39
2.26
2.47
3.15
2.64
2.08
2.53
1.98
1.96
2.32
1.74
2.57
2.47
2.49
2.55
2.30
2.16
3.53
2.26
1.96
Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp