Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Als het aan de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap ligt verandert er voorlopig helemaal niets aan de afspraken die de regio heeft gemaakt met de directie van Eindhoven Airport. Het afhaken van Ryan Air als vaste 'bewoner' van Eindhoven Airport verandert daar niets aan. Slechts als het Ministerie van Defensie van de nu gebruikte geluidsruimte geheel of gedeeltelijk afstand doet valt er, volgens voorzitter Kopinga, te praten. Maar de kans dat dat gebeurt lijkt uitgesloten.

door Rien van Dongen

Vooralsnog weigert echter Defensie pertinent. Dat neemt niet weg dat in het Regionaal Overleg (GLOBE) al enige tijd intensief overleg wordt gevoerd over de ontwikkelingen op het vliegveld op langere termijn. Tijdens de GLOBE-vergadering van a.s. vrijdag (16 februari) stonden aanvankelijk een aantal toekomstscenario's ter discussie. De eerste stap daarbij was het verdwijnen van de oefenende straaljagers uit de regio. Ook de commissie art. 21, die Defensie adviseert over de zonering van het vliegveld, heeft in haar rapport van 1 december 2006 geadviseerd 'de functie van het militaire luchtvaartterrein zodanig aan te passen dat geen structureel gebruik meer zal worden gemaakt door oefende jachtvliegtuigen.' Scenario 2 ging uit van het uitfaseren van de militaire transportfunctie van het vliegveld en scenario 3 van het verdwijnen van alle militair vliegverkeer.

De werkzaamheden binnen de in GLOBE gevormde werkgroepen lijken echter niet het gewenste resultaat opgeleverd te hebben. 'Desondanks, zegt GLOBE-lid de Jonge, wordt er wel degelijk gesproken over elementen voor een nieuwe regionale overeenkomst, al ben ik persoonlijk redelijk pessimistisch over het antwoord op de vraag of een nieuwe overeenkomst tot de mogelijkheden behoort. De acties van directeur de Boer dragen daar in elk geval niet positief aan bij.'

Regionale Overeenkomst

De regionale overeenkomst, die loopt tot en met 2015, regelt de maximale geluidsbelasting door burgervliegverkeer. Met het binnenhalen van Ryan Air en als gevolg van de door die maatschappij gewenste uitbreidingen zou dat maximum overschreden worden. Een oplossing voor dat probleem zou kunnen zijn een uitruil van 'militair' geluid tegen 'burger' geluid. Maar Defensie legt het probleem daar waar het werd gecreëerd, namelijk bij de directie van Eindhoven Airport. Voor wethouder Kootkar ligt de zaak duidelijk. 'Afgesproken, ook in de raad, is dat de totale hoeveelheid geluid niet mag toenemen. Het inleveren van niet-gebruikte geluidsruimte door Defensie is geen optie. Alleen het inleveren van 'echt' geluid kan mogelijkheden opleveren om de problemen van Eindhoven Airport te bespreken.'

Grote flauwekul

Voorzitter Kopinga van BOW ziet voorlopig geen oplossing voor de gerezen problemen van Eindhoven Airport. 'De haast die Eindhoven Airport aan de dag legt, maakt het vinden van een oplossing moeilijk. Daar komt bij dat het nagenoeg uitgesloten is dat Defensie het militaire gebruik van het vliegveld zullen terugschroeven, zodat er geen reële geluidsruimte beschikbaar komt en alleen bij harde, schriftelijke toezeggingen van Defensie valt er met BOW te praten over uitbreiding voor Eindhoven Airport. Dan kan iedereen wel roepen dat daarmee de economische ontwikkeling van het vliegveld zal stagneren, maar Eindhoven Airport kende haar mogelijkheden en haar onmogelijkheden en heeft zichzelf in deze positie gemanoeuvreerd. Bovendien is het grote flauwekul te schermen met 3500 extra arbeidsplaatsen. Voor dat cijfer is geen enkele geloofwaardige onderbouwing,' aldus Kopinga.

Veldhovens Weekblad 12 februari 2007Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp