Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


BOW meet sinds juli 2006 het geluid van het vliegveld

De overlast van het vliegverkeer rond Eindhoven dreigt steeds groter te worden. Ten eerste hoopt Eindhoven Airport in de toekomst fors te kunnen groeien, wat betekent dat er meer geluid geproduceerd zal worden dan het maximum dat nu in de Regionale Overeenkomst is vastgelegd. Via allerlei berichten in de pers, waarin Eindhoven Airport vertelt hoe mooi allerlei extra vliegbestemmingen voor de regio wel zijn, probeert men het publiek alvast aan dit onheil te laten wennen. Minstens zo erg lijken de gevolgen van de sluiting van de militaire vliegbases Twenthe, Soesterberg en Valkenburg. Veel van de activiteiten daar worden verplaatst naar andere vliegbases, waarbij ook van Eindhoven gebruik gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld oefeningen met F16 jachtvliegtuigen.

Volgens Defensie zal de overlast hierdoor inderdaad toenemen, maar in normale omstandigheden niet al te veel. Hoe groot deze toename nu werkelijk is, zou gemeten kunnen worden met de geluidsmeetpalen die geplaatst zullen worden door Eindhoven Airport. Jammer genoeg zijn deze meetpalen door o.a. perikelen met vergunningen nog steeds niet operationeel. Daarom heeft de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) besloten zelf op particulier terrein alvast een meetpost in te richten. Hiermee wordt sinds juli dag en nacht het geluid van de overkomende vliegtuigen gemeten. De meetpost bevindt zich ten zuidwesten van het vliegveld op een plaats waar de geluidsbelasting volgens de huidige (‘voorlopige’) geluidscontour een waarde zou mogen hebben van 35 Kosten-eenheden (Ke).

Deze waarde zou bereikt kunnen worden als hier een squadron jachtvliegtuigen permanent gestationeerd zou zijn. De resultaten van de geluidsmetingen van de afgelopen maanden laten zien dat de geluidsbelasting op de plaats van de meetpost nu neerkomt op ongeveer 10 procent van de hoeveelheid die voor burger- en militair gebruik bij elkaar is toegestaan.
Hier zit hem nu net het probleem. Aan het begin van deze zomervakantie is het ontwerp aanwijzingsbesluit van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven ter inzage gelegd. In dit besluit worden onder meer de militaire en civiele geluidszone definitief vastgesteld. Defensie stelt dat de totale zone ‘het maximale gebruik in enig jaar moet kunnen accommoderen’ en claimt zonder blikken of blozen een zone die nagenoeg even groot is als de zone die meer dan 25 jaar geleden ‘voorlopig’ werd vastgesteld. Maar toen was er nog een squadron jachtvliegtuigen op Eindhoven gestationeerd en waren ook de burgervliegtuigen veel luidruchtiger dan de vliegtuigen die op dit moment Eindhoven Airport aandoen.

De mogelijke alternatieven voor Eindhoven Airport worden in het ontwerp besluit uitvoerig beschreven, maar inzicht in de ontwikkelingen bij Defensie wordt de lezer niet gegund. Dit omdat de betreffende gegevens ‘militair zijn gerubriceerd’, dus geheim zijn. Zo krijgt de omgeving geen enkele informatie over de toekomstige geluidsproductie van de transportvloot, die van ‘bondgenootschappelijk medegebruik’ en die van de overige taken. Het is niet duidelijk hoeveel geluid afkomstig zal zijn van het reguliere gebruik, en hoeveel van het gebruik bij calamiteiten.

Het enige dat duidelijk is, is dat Defensie het woon- en leefklimaat in de regio in de toekomst volledig kan verpesten, zonder dat iemand ze wettelijk een strobreed in de weg kan leggen. Zowel de BOW, de Brabantse Milieufederatie, als de gemeente Veldhoven zullen tegen dit aanwijzingsbesluit bezwaar maken. Als de gemeente Eindhoven en andere omliggende gemeenten verstandig zijn, doen ze dat ook.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp