Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Geachte heer Kopinga, mevrouw van Mierlo,

In antwoord op uw brief betreffende het mogelijk te vroeg afdraaien van, voornamelijk civiele vliegtuigen kan ik u het volgende meedelen:

Vliegtuigen maken gebruik van vaste procedures voor aan- en uitvliegroutes. Deze procedures worden in de computersystemen van het vliegtuig ingevoerd. Door een fout was de procedure voor het uitvliegen niet goed ingevoerd in het computersysteem. Hierdoor is het voorgekomen dat in de afgelopen periode vertrekkende vliegtuigen te vroeg afdraaiden.

Nadat de onjuistheid gevonden was zijn direct acties ondernomen om de software aan te passen aan de geldende voorschriften. Een aanpassing aan de software neemt enige tijd in beslag. In die periode handelt de verkeersleiding proactief: elk vertrekkend vliegtuig wordt gewezen op de situatie en verzocht door te vliegen tot de voorgeschreven afstand. Daarnaast is een bericht verstuurd naar alle vliegtuigmaatschappijen waarin de situatie is toegelicht.

Vanaf 25 oktober 2007 wordt de angepaste versie van de procedures actief. Op dat moment is de softwarefout hersteld en vliegen de vertrekkende vlietuigen volgens de standaard geldende procedures.

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kolonel-vlieger H.J. van der Vlies,

Commandant Vliegbasis EindhovenBelangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp