Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Voor haar jarenlange inzet als secretaris voor de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) heeft de gemeente Veldhoven aan Marjolijn van Mierlo de welzijnsmedaille toegekend. Woensdag 2 oktober werd haar de oorkonde met toekenning door wethouder Van Lisdonk, tijdens een bijeenkomst van het BOW in zaal De Leeuw aan de Provincialeweg overhandigd. De daadwerkelijke overhandiging van het eremetaal vindt plaats tijdens de jaarlijkse uitreikingsbijeenkomst van de welzijn-, sport-, en cultuurmedailles.

De wethouder roemde in haar toespraak de verdienste van Mw. van Mierlo. Vanaf de oprichting in 1986 is Mw. van Mierlo onafgebroken secretaris en mede door haar tomeloze inzet is B.O.W. geworden tot een goed georganiseerde vereniging met een uitgebreid archief waarin historie en kennis omtrent alles wat de ontwikkeling van het vliegveld aangaat is opgeslagen. Zij verwees daarbij niet alleen naar het grote aantal uren dat daarin is gestoken maar meer nog naar de kwaliteit daarvan. Haar grote nauwkeurigheid en drang naar volledigheid zijn daarbij onontbeerlijk gebleken.
 
Vice-voorzitter van Dongen beschreef in een korte toespraak de ontwikkeling van Mw. van Mierlo van onschuldige notulist tot een vasthoudende, alles regelende secretaris voor wie geen deur gesloten blijft. Haar tomeloze inzet voor de zaak is voor de vereniging van groot belang geweest en de toekenning van deze eremedaille is dan ook volkomen terecht en ook voor de vereniging een bijzondere gebeurtenis.

Directeur de Boer van Eindhoven Airport overhandigde met een duidelijke verwijzing naar de bijzondere verhouding die tussen Eindhoven Airport en de vereniging B.O.W. is gegroeid een grote bos bloemen, daarin gevolgd door kolonel Franken van de vliegbasis Eindhoven en Herman Kootkar namens VSA. Met een geanimeerde receptie werd de bijeenkomst afgesloten.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp