Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 
 

2 oktober 2002: Marjolijn van Mierlo (BOW) ontvangt Welzijnsmedaille

 

Voor haar jarenlange inzet als secretaris voor de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) heeft de gemeente Veldhoven aan Marjolijn van Mierlo de welzijnsmedaille toegekend. Woensdag 2 oktober werd haar de oorkonde met toekenning door wethouder Van Lisdonk, tijdens een bijeenkomst van het BOW in zaal De Leeuw aan de Provincialeweg overhandigd. De daadwerkelijke overhandiging van het eremetaal vindt plaats tijdens de jaarlijkse uitreikingsbijeenkomst van de welzijn-, sport-, en cultuurmedailles.

De wethouder roemde in haar toespraak de verdienste van Mw. van Mierlo. Vanaf de oprichting in 1986 is Mw. van Mierlo onafgebroken secretaris en mede door haar tomeloze inzet is B.O.W. geworden tot een goed georganiseerde vereniging met een uitgebreid archief waarin historie en kennis omtrent alles wat de ontwikkeling van het vliegveld aangaat is opgeslagen. Zij verwees daarbij niet alleen naar het grote aantal uren dat daarin is gestoken maar meer nog naar de kwaliteit daarvan. Haar grote nauwkeurigheid en drang naar volledigheid zijn daarbij onontbeerlijk gebleken.
 
Vice-voorzitter van Dongen beschreef in een korte toespraak de ontwikkeling van Mw. van Mierlo van onschuldige notulist tot een vasthoudende, alles regelende secretaris voor wie geen deur gesloten blijft. Haar tomeloze inzet voor de zaak is voor de vereniging van groot belang geweest en de toekenning van deze eremedaille is dan ook volkomen terecht en ook voor de vereniging een bijzondere gebeurtenis.

Directeur de Boer van Eindhoven Airport overhandigde met een duidelijke verwijzing naar de bijzondere verhouding die tussen Eindhoven Airport en de vereniging B.O.W. is gegroeid een grote bos bloemen, daarin gevolgd door kolonel Franken van de vliegbasis Eindhoven en Herman Kootkar namens VSA. Met een geanimeerde receptie werd de bijeenkomst afgesloten.