Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


BOW wil einde aan wildgroei vliegbasis Eindhoven

De afgelopen tijd komen er steeds meer signalen die er op wijzen dat de militaire activiteiten op de vliegbasis Eindhoven verder zullen toenemen. Zo zullen binnenkort twee extra Hercules vliegtuigen op deze vliegbasis ingezet worden. Verder zal het aantal DC-10 vliegtuigen van de militaire luchtvloot hier worden uitgebreid van twee naar drie. Daarnaast wordt de vliegbasis sinds een half jaar ook al gebruikt als ‘overloop’ voor de F16 straaljagers, die sinds de sluiting van de vliegbasis Twente op Volkel gestationeerd zijn. Als de start/landingsbanen op andere plaatsen, zoals binnenkort Leeuwarden, aan onderhoud toe zijn, worden de daar aanwezige squadrons F16 straaljagers wellicht tijdelijk naar Eindhoven verhuisd. Dit alles zal voor de omgeving een enorme toename van de overlast tot gevolg hebben.

De vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) vindt dat nu de maat wel vol is. Om een indruk te geven wat de omgeving te wachten kan staan het volgende. Tussen Eindhoven Airport en partijen in de regio zijn goede afspraken gemaakt over de beperking van de geluidoverlast die veroorzaakt wordt door het civiele vliegverkeer. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Regionale Overeenkomst, waarin onder meer staat dat de hoeveelheid civiel geluid in 2014 hooguit anderhalf keer zo hoog zal zijn als de hoeveelheid gedurende het afgelopen jaar. Tijdens de afgelopen vergadering van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiene (COVM) op 15 september jl. werd duidelijk dat met Defensie dit soort afspraken zeer waarschijnlijk nooit te maken zal zijn. De militairen wensen vast te houden aan de voorlopige zonering van 1978, waarbij een hoeveelheid geluid geproduceerd mag worden die meer dan 10 keer zo groot is als het geluid van Eindhoven Airport op dit moment. Het begint er op te lijken dat de hoeveelheid geluid, die Eindhoven Airport heeft ingeleverd, gewoon gebruikt kan worden door Defensie, zodat de omgeving er per saldo niets mee opgeschoten is.

Eindhoven Airport, daartoe aangespoord door de Regionale Overeenkomst, zet steeds stillere vliegtuigen in. Defensie daarentegen maakt gebruik van oude, vaak ingehuurde, lawaaierige toestellen, die voor de burgerluchtvaart niet eens meer gebruikt zouden mogen worden. De geluidoverlast die Eindhoven Airport in de omgeving veroorzaakt valt nog te verdedigen via economische motieven, zoals werkgelegenheid en een snelle bereikbaarheid van buitenlandse bestemmingen voor de inwoners van de regio, zowel zakelijk als privé. Voor het militaire vliegverkeer gelden deze argumenten niet of nauwelijks, omdat het voor het uitvoeren van militaire taken helemaal niet nodig is gebruik te maken van een specifieke vliegbasis. Het uitbreiden van de militaire activiteiten op een vliegbasis die pal tegen een grote stad aanligt zorgt niet alleen voor veel geluidoverlast, maar brengt ook onnodig grote veiligheidsrisico’s voor de omgeving met zich mee. Dit soort activiteiten zou moeten gebeuren vanaf meer landelijk gelegen militaire vliegvelden in Nederland of, als het gaat of NAVO-taken, bijvoorbeeld België.

Al meer dan 25 jaar wachten we nu op een definitieve zonering van de vliegbasis Eindhoven. Hierbij wordt de maximale hoeveelheid geluid van het civiele vliegverkeer en van het militaire vliegverkeer vastgelegd, maar worden ook limieten gesteld aan andere vormen van milieu-overlast, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke stoffen. Aan deze zonering hoort een milieu effecten rapportage (MER) vooraf te gaan, die steeds weer wordt toegezegd, maar even vaak weer wordt vertraagd. BOW is stappen aan het voorbereiden om deze MER zo snel mogelijk op tafel te krijgen. Hierbij zullen we de betrokken partijen in de regio aansporen gezamenlijk actie te ondernemen om schade aan ons leefklimaat te voorkomen.Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp