Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Geachte heer Van der Knaap,

In aanvulling op ons bezwaarschrift van10 januari 2005 geven wij hierbij de gronden waarop wij bezwaar maken tegen bovengenoemde beschikking:

De bezwaren concentreren zich op onder meer: 

1. De aanwijzing tot militair vliegveld is gegeven met een zeer bepaald doel: de nationale defensie. Begrijpelijk kan zijn dat van dat strikte doel onder omstandigheden met zware belangen wordt afgeweken. Dat kan niet het geval zijn met recreatief vliegen. Hier wordt een bevoegdheid met een bepaald doel gegeven voor een ander doel gebruikt zonder dringend motief.
2. Ten opzichte van de veroorzaakte hinder doet niet terzake of het geluid binnen de voorlopige zone blijft. Ook die zone is opgesteld met een defensie doel en niet ten behoeve van recreatie.
3. Als recreatie mogelijk is binnen de ruimte dan is de ruimte te groot; in ieder geval groter dan het defensie belang vraagt.
4. De hinder moet op zichzelf worden beoordeeld en afgewogen tegen het milieubelang. Dat is niet gebeurd. In ieder geval kan het niet verstopt worden in de defensie ruimte.
5. Wat er ook verder van zij: BOW heeft er überhaupt bezwaar tegen dat na 27 jaar nog steeds wordt gewerkt met een voorlopige zone terwijl de wet een echte zone voorschrijft en er niet met de nodige voortvarendheid aan die zone wordt gewerkt.
6. Deze afwijking en uitbreiding van het defensiebelang is niet de enige. Nog meer partijen maken van het vliegveld gebruik zonder aanwijsbaar defensie belang. Een totaal effect is nimmer gegeven.
7. Er is geen sprake van een belang van Defensie bij deze beschikking; ook niet in verwijderde zin. Er is evenmin sprake van een dringende maatschappelijke behoefte en het is niet aannemelijk dat deze activiteiten niet elders kunnen worden uitgevoerd. 


Hoogachtend,

Namens het Bestuur van de
Vereniging Belangenbehartiging
Omwonenden Welschap (BOW),

c.c. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp