Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Geachte heer Van der Knaap,

De Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap, gevestigd te Veldhoven, heeft goede nota genomen van de aan de Eindhovense Aero Club Motorvliegen door de Staatssecretaris van Defensie en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verleende ontheffing ex artikel 34, lid 2 van de Luchtvaartwet.

Wij maken bezwaar tegen deze ontheffing op nog nader te motiveren gronden.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW)

c.c. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp