Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 
 

10 januari 2005: Pro Forma bezwaarschrift tegen beschikking Eindhovense aero club motorvliegtuigen 23 december 2004

 

Geachte heer Van der Knaap,

De Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap, gevestigd te Veldhoven, heeft goede nota genomen van de aan de Eindhovense Aero Club Motorvliegen door de Staatssecretaris van Defensie en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verleende ontheffing ex artikel 34, lid 2 van de Luchtvaartwet.

Wij maken bezwaar tegen deze ontheffing op nog nader te motiveren gronden.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW)

c.c. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat