Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 
 

Klachten vliegverkeer

 

Voor klachten over het vliegverkeer kunt u zich het beste wenden tot het Bureau Voorlichting Vliegbasis Eindhoven. 

Iedereen die informatie wil over een bepaalde vliegbeweging en/of klacht kan bellen of zelf gaan kijken op het Basis Informatie Centrum ( BIC ) Flight Forum 1550, gelegen net buiten de hoofdpoort van de militaire basis. Als men datum, tijd en postcode doorgeeft kan de vliegroute en de controleplaats op een computerscherm worden doorgegeven.

Klachtennummers: 040-2896133 en 040-2896144. Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt teruggebeld. 

Ook kunt u bij overlast van militair vliegverkeer een klacht indienen via het klachtenformulier.

BOW blijft trouwens van mening dat de klachtenafhandeling niet bij de Koninklijke Luchtmacht (Defensie) thuishoort, maar bij een onafhankelijke instantie. Mocht dit alles niet naar tevredenheid verlopen, neem dan contact op met het secretariaat van BOW.
 
Overigens, ook al is iets wel toegestaan, het kan best hinder veroorzaken. En het veroorzaken van hinder kan best aanleiding geven tot het indienen van een klacht. Uw klacht kan dan bij het nemen van toekomstige maatregelen wellicht van belang zijn.