Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 
 

Ledenvergadering 10 februari 2003

 

ALGEMENE VERGADERING VAN 10 FEBRUARI 2003

1. Opening

Voorzitter Bernard Wagemakers opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
Ledenregistratie t.b.v. de stemming over de wijziging/aanvulling Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport heeft plaatsgevonden.

2. Toelichting op de voorgestelde wijzigingen

Uitleg in woord en beeld door voorzitter Bernard Wagemakers en beoogd voorzitter Klaas Kopinga.
Hoofdpunten in het kort:
De in 2004 verwachte aanpassing van de wetgeving, o.a. handhaving op geluid, verloopt hopeloos traag.
In september 2002 heeft E.A. gevraagd om overleg teneinde te komen tot uitbreiding van de in de Overeenkomst vastgelegde aantallen zware vliegbewegingen.
"Zwaar" zegt op zich niets over het geluid, maar heeft te maken met de lengte, de breedte en het gewicht van het toestel, de baan en de brandweergereedstelling.
Een zwaar modern vliegtuig kan heel best geluidsvriendelijker zijn dan een licht ouder vliegtuig.
Evaluatie:
a. Er is een goed evenwicht bereikt tussen uitbreiding en milieuwinst.
b. Aan de openingstijden wordt niet gesleuteld.
c. De controle wordt verbeterd door plaatsing van meetpalen en nadrukkelijk aandringen bij Defensie voor koppeling aan het Route Bewaking Systeem.
d. Daardoor ook verbetering van de handhavingsmogelijkheid.
e. De kracht van de Overeenkomst wordt nog eens extra bevestigd.
f. Het Bestuur krijgt een groter vertrouwen in de wetgevingsondersteuning.
g.Het alternatief (weigering) geeft een onduidelijk inzicht, zeker als de overige partijen in GLOBE wel akkoord gaan.
Na een evaluatie van alle mogelijkheden van E.A. en de beleving door de omwonenden op een rij is de conclusie: Het wordt opmerkelijk minder meer!
Vragen vanuit de zaal: Is het Bestuur unaniem akkoord gegaan? Ja.
Is de controle/beperking van de emissie ook geregeld? Regelingen zijn landelijk nog niet mogelijk. Het geluid is het meest grijpbare.

3. Stemming

Het voorstel tot wijziging/aanvulling van de R.O. wordt met grote meerderheid aangenomen.