Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Onderzoek van CE Delft toont aan dat de luchtvaart drie grote effecten op het milieu. De uitstoot van CO2 en NOx en de formatie van condensatiestrepen en mogelijk cirrusbewolking dragen bij aan de opwarming van de aarde. De totale bijdrage van de luchtvaart aan de opwarming van de aarde is minstens twee keer zo groot als de bijdrage van CO2 alleen. Verder veroorzaken vliegtuigen geluid dat negatieve effecten heeft op het menselijk welzijn. En de luchtvervuilende stoffen die vliegtuigen uitstoten verslechteren de luchtkwaliteit. In 2005 was de CO2-emissie van het vliegverkeer van en naar EU-landen 4,8% van de totale CO2-emissie in de EU. Naar verwachting zal dit percentage toenemen. Door de voortdurende groei van de luchtvaart neemt ook de milieubelasting toe. 


Lees hier het rapport
 

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp