Alle informatie over Eindhoven Airport
die u als bewoner wilt weten
voor uw reactie... klik hier
Om snel een overzicht te hebben van de inhoud van de site plaatsen we de link naar de "sitemap" direct rechts bovenaan.
Zoek op de site:Volg BOW nu ook op Twitter:
 
Risicokaart

Bekijk hier hoeveel risico's er in uw woonomgeving zijn: www.risicokaart.nl


Voor meer risico's, zie hier: landing vliegtuig
Ledenflyer
 

 
klik door naar:


(Beraad Vlieghinder Moet Minder)
 
 

Luchtvaart slecht voor milieu volgens CE Delft

 

Luchtvaart slecht voor milieu volgens CE Delft

Onderzoek van CE Delft toont aan dat de luchtvaart drie grote effecten op het milieu. De uitstoot van CO2 en NOx en de formatie van condensatiestrepen en mogelijk cirrusbewolking dragen bij aan de opwarming van de aarde. De totale bijdrage van de luchtvaart aan de opwarming van de aarde is minstens twee keer zo groot als de bijdrage van CO2 alleen. Verder veroorzaken vliegtuigen geluid dat negatieve effecten heeft op het menselijk welzijn. En de luchtvervuilende stoffen die vliegtuigen uitstoten verslechteren de luchtkwaliteit. In 2005 was de CO2-emissie van het vliegverkeer van en naar EU-landen 4,8% van de totale CO2-emissie in de EU. Naar verwachting zal dit percentage toenemen. Door de voortdurende groei van de luchtvaart neemt ook de milieubelasting toe. 


Lees hier het rapport