Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Verhoogde bloeddruk door lawaai Schiphol 

AMSTERDAM - Zeshonderd tot zestienhonderd mensen rondom Schiphol hebben last van een te hoge bloeddruk wegens vliegtuiglawaai ’s nachts. Dit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) berekend op basis van onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd bij zes Europese vliegvelden, waaronder Schiphol en het Londense Heathrow. Het RIVM komt maandag met haar berekeningen naar buiten.

De afgelopen jaren is de bloeddruk gemeten van vijfduizend omwonenden van zes internationale luchthavens. Het gaat om mensen tussen 45 en 70 jaar die er al minstens vijf jaar wonen, evenveel vrouwen als mannen.

Er is een correctie aangebracht voor andere bloeddrukverhogende factoren als roken, alcoholgebruik en overgewicht. Uit de analyse blijkt dat bewoners met de meeste geluidsoverlast ’s nachts een hogere bloeddruk hebben dan omwonenden die het minste vliegtuiglawaai te verduren krijgen.

De onderzoeksresultaten worden in maart gepubliceerd in een Europees milieutijdschrift. Het RIVM heeft de Europese onderzoeksresultaten vertaald naar de situatie bij Schiphol. Uit die berekeningen blijkt dat 2 procent van de omwonenden een te hoge bloeddruk heeft, die aan vliegtuiglawaai kan worden toegeschreven, ofwel zeshonderd tot zestienhonderd omwonenden. Uit de analyse blijkt dat de bloeddruk hoger is naarmate het lawaai ’s nachts harder is. Een hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Meer dan tien jaar geleden vonden RIVM-onderzoekers voor het eerst aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan vliegtuiglawaai hoge bloeddruk kan veroorzaken, onder meer bij schoolkinderen in de buurt van Schiphol.

Het onderzoek bij de zes vliegvelden – Malpensa bij Milaan, de vliegvelden bij Athene, Stockholm, Londen, Berlijn en Schiphol – onderbouwt die hypothese, stelt het RIVM.  Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp