Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Zorgen over luchtkwaliteit terecht 

 Amsterdam, 19 oktober 2009 – Bewoners van Nederlandse steden maken zich terecht zorgen over de luchtvervuiling die zij dagelijks inademen. Dat is de conclusie van het onderzoek 'Zelf meten is zeker weten' van Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam. Samen met honderden vrijwilligers onderzochten zij afgelopen zomer de luchtkwaliteit door stikstofdioxide te meten. Op tientallen gemeten locaties ligt de luchtvervuiling boven de Europese norm van 40 microgram, honderden locaties verkeren in de gevarenzone.


Voor het project 'Zelf meten is zeker weten' installeerden honderden vrijwilligers afgelopen juni een zogenaamd 'palmesbuisje' op een plek die voor hen belangrijk is: aan de gevel thuis, op het schoolplein van de kinderen of bij het werk. Uit de resultaten van deze metingen blijkt dat vooral de drukke stadsstraten te vies en ongezond zijn. Er zijn op korte termijn extra maatregelen nodig om deze knelpunten op te lossen.

Opvallend zijn de verschillen tussen de uitkomsten van de metingen van het onderzoek en de berekeningen van de luchtkwaliteit volgens de 'Saneringstool' van het ministerie van VROM. Deze modelmatige berekening blijkt de hoeveelheid vervuiling soms flink te onderschatten. De verschillen zijn fors, tot zelfs 40 procent. Jupijn Haffmans, directeur Milieucentrum Amsterdam: ”De berekeningen van de Saneringstool komen niet overheen met de lucht die wij hebben gemeten. Langs drukke wegen is het viezer en ongezonder en er zijn meer blootgestelden. Voor de smerigste locaties, zoals kruispunten en rotondes, is in het model geen plaats, terwijl ook hier mensen wonen, verblijven en de lucht inademen.” Op deze modelmatige berekening baseert de Nederlandse overheid haar luchtkwaliteitsbeleid en de Saneringstool wordt gebruikt om aan te tonen dat Nederland in 2015 wel aan de Europese normen zal voldoen.

“Modellen maken een soort gemiddelde van de lucht, het nivelleert. Vieze plekken worden iets schoner, schone plekken in de buurt iets viezer. Maar de werkelijkheid is altijd ingewikkelder en door de pieken in de vervuiling modelmatig schoon te rekenen voldoen we straks overal aan de regels zonder maatregelen te nemen. Voor de gezondheid van mensen helpt dat natuurlijk niet.”

Meta Meijer, woordvoerder Verkeer bij Milieudefensie: “Nederlandse burgers hebben het recht op eerlijke informatie over luchtkwaliteit.” De milieuorganisaties roepen de overheid op te zorgen voor modellen die de werkelijkheid beter weergeven. Meijer: “Daarnaast moet alles uit de kast om de lucht in Nederland schoner te krijgen. Als we in 2015 aan de norm willen voldoen, ontkomen we er ook niet aan te werken aan minder autoverkeer in de steden. Het is niet realistisch om te denken de auto’s de komende 5 jaar zo veel schoner zijn dat de normen vanzelf gehaald worden.” 


 Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp