Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Diverse instituten hebben onderzoek gedaan naar de invloed van vliegen op het milieu: het ministerie van VROM, het Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie (CE) en het RIVM. Hoewel vanwege de verschillende aannames de resultaten behoorlijk uiteen lopen, tonen ze stuk voor stuk aan dat vliegen voor afstanden binnen 1500 kilometer niet alleen de meest verspillende en vervuilende vervoerswijze is.

Uit onderzoek van het CE blijkt dat de trein gemiddeld 40 tot 70 procent minder energie dan het vliegtuig gebruikt. Qua luchtvervuiling is de trein zo'n 30 tot 85 procent minder vies. Het RIVM concludeert dat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) per reizigerskilometer door een vliegtuig circa 5 maal hoger is dan die door de Hoge Snelheids Trein (HST). De uitstoot van stikstof (NOx) is zelfs 25 maal hoger. Het Ministerie van VROM komt tot de volgende cijfers:
Emissies per passagierskilometer van transportmiddelen - voor een afstand van 500 km
 
Transport-
middel
Bezettings-
graad
CO2
(g/pkm)
CO
(mg/pkm)
NOx
(mg/pkm)
VOS
(mg/pkm)
SO2
(mg/pkm)
Bus 70% 22 75 479 56 23
HST 65% 48 2 87 12 60
Intercity 44% 51 2 94 13 64
Auto
(benzine)
2 pers. 86 250-1600 270-145 45-220 7
Boeing 737-300 71% 146 250 440 10 10

Meer dan 83 procent van de vluchten van en naar Schiphol zijn vluchten binnen Europa. 37 Procent van de vluchten gaan niet verder dan 500 km. Er valt dus nog veel milieuwinst te boeken door vluchten op de korte afstand te vervangen door de trein. 

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp