Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Omwonenden Airport: 'zwarte dag voor regio' (Eindhovens Dagblad, Rob Burg, 2 oktober 2008)


EINDHOVEN - "Een zwarte dag voor de regio", zegt Klaas Kopinga, voorzitter van de BOW (Belangenbehartiging Omwonenden Welschap). "Als dit doorgaat, betekent dat een verdrievoudiging van het civiele luchtvaartverkeer op Eindhoven Airport." Hoewel het aantal nergens expliciet genoemd wordt in het advies van de commissie Alders, houdt de BOW rekening met 40.000 extra vliegbewegingen. "Er wordt alleen over vliegbewegingen gesproken.

Daarmee zijn we terug in de oudheid. De laatste jaren immers worden afspraken vastgelegd in termen van geluidsoverlast. 'Vliegbewegingen' lijkt lekker concreet, maar is het niet: het maakt nogal wat verschil of je die extra bewegingen maakt met stille of lawaaiige vliegtuigen. Maar dit geeft wel aan hoe Schiphol denkt: we hebben 70.000 vliegbewegingen te veel en die moeten gedumpt."

De omwonenden verenigd in de BOW zijn volgens Kopinga niet per definitie tegen een groei, maar dan wel 'beheerst'; alleen als het zakelijke vluchten betreft én op voorwaarde dat Defensie wat inschikt. Daar ziet het vooralsnog echter niet naar uit.

Het argument dat een groei van Eindhoven Airport ook zorgt voor een economische impuls, wordt door Kopinga van tafel geveegd. "Dit is geen regio met een grote werkloosheid. Eerder is hier een tekort aan arbeidskrachten."

Volgens de BOW-voorzitter betekent een duurzame groei van het vliegveld bovendien dat andere 'ontplooiingsmogelijkheden' in de regio, zoals woningbouw, in de knel komen.

Eindhovens wethouder Mary Fiers benadrukt dat nu het kabinet aan zet is. Het advies vormt een 'aanknopingspunt voor een goed debat over de toekomst van de luchtvaart in Nederland', dat moet uitmonden in een nieuwe luchtvaartnota. "Wij moeten ons nu sterk maken voor de regionale inbreng", zegt Fiers. "En dat gaan we, samen met de regio, rechtstreeks doen via de ministeries van Vrom en Verkeer en Waterstaat."

Dat in het advies geen harde cijfers zijn opgenomen ten aanzien van de verdeling van de 'overloop' vindt Fiers 'heel verstandig'. "Aantallen vormen maar een deel van het verhaal. Het gaat uiteindelijk om de mate van geluidsoverlast en CO2-uitstoot. Daar moeten afspraken over worden gemaakt."

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp