Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Grenzen aan luchtvaart (Eindhovens Dagblad, 23 juli 2008)

Dat het ministerie van Defensie niet staat te trappelen om op de vliegbasis Eindhoven ruimte te maken voor meer burgerluchtvaart is begrijpelijk.

De Koninklijke Luchtmacht heeft het vervoer van goederen en mensen geconcentreerd in Eindhoven. Daarvoor is fors geïnvesteerd in logistieke faciliteiten. Verhuizing van een deel van het transport naar een andere luchtmachtbasis – bijvoorbeeld Twenthe – gaat ten koste van de efficiency. Ook de ruim duizend werknemers van de vliegbasis zullen hun bedenkingen hebben bij verkassen naar een ander deel van het land.

Tegelijkertijd kan niet worden ontkend dat de groei van de burgerluchtvaart in Nederland spoedig op grenzen stuit. Schiphol bereikt die grens – ergens tussen de 500.000 en 600.000 vluchten per jaar – in 2015. Het overhevelen van charter- en vrachtvluchten naar regionale luchthavens kan het voor de nationale luchthaven mogelijk maken om te blijven groeien. In Eindhoven is dat alleen mogelijk als Defensie bereid is om in te schikken. Voor Eindhoven Airport, dat de ambitie heeft om te groeien, kan dat een aantrekkelijke optie zijn.

Hans Alders onderzoekt in opdracht van het kabinet in hoeverre regionale luchthavens in staat zijn om vluchten van Schiphol over te nemen. Gezien het belang van de luchtvaart – economisch en militair – is het verstandig om de problematiek landelijk en in samenhang te bekijken. In een klein en dichtbevolkt land moet daarbij worden gezocht naar een evenwicht tussen de gewenste groei, de doelmatigheid, de overlast voor omwonenden en de belasting van het milieu.

Als de luchtvaart in het huidige tempo blijft groeien, dan komt onvermijdelijk een moment waarop dat evenwicht niet meer gevonden kan worden. Dan moet worden geaccepteerd dat er grenzen zijn aan de groei van de luchtvaart. Of er moet opnieuw worden gekeken naar alternatieven, zoals een luchthaven op een eiland voor de kust.

Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp