Belangenbehartiging Omwonenden Welschap
sitemap    
BOW BOW


Klachtenregen over F16’s
(Eindhovens Dagblad, 3 maart 2008, Arnold Mandemaker)

De grootscheepse oefeningen met F16’s vanaf de luchtmachtbasis Eindhoven van vorig jaar hebben het aantal klachten over lawaaioverlast bijna verdubbeld, vergeleken met 2006. 

Dat blijkt uit de klachtenrapportage van de Koninklijke Luchtmacht over het vierde kwartaal van 2007.

F16’s van de Luchtmachtbasis Leeuwarden maakten tussen eind augustus en eind november vijf weken gebruik van de Eindhovense basis in het kader van een Navo-examen. Drie oefenweken vielen onder het vierde kwartaal van 2007. In die periode werden 921 klachten ingediend, terwijl in het vierde kwartaal van 2006 ‘maar’ 469 keer over vlieglawaai werd geklaagd. Dat is een toename van 96 procent. Van alle klachten gingen er 483 over F16’s. Uit een analyse blijkt dat 476 klachten (52 procent van het totaal) gingen over de oefenende F16’s uit Leeuwarden. 

Verzet
De F16-oefeningen stuiten inmiddels ook op politiek verzet. Zo heeft de gemeenteraad van Veldhoven een motie aangenomen waarin Defensie wordt verzocht te stoppen met F16-oefeningen vanaf Eindhoven. Dergelijke vluchten horen niet thuis in een dichtbevolkte regio, vindt de raad. De burgemeester van Veldhoven heeft de staatssecretaris van Defensie in een brief geïnformeerd over dit standpunt van de raad.
De brief komt woensdagavond ter sprake tijdens de vergadering van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM). Daarin zitten vertegenwoordigers van Defensie, provincie, omliggende gemeenten, milieuorganisaties en omwonenden. Voorzitter is gedeputeerde Onno Hoes (VVD, Milieu).

Klachten
Militair vliegverkeer bleek in het vierde kwartaal van 2007 goed voor 640 klachten, 73 procent van het totaal. Veertien procent (120 klachten) ging over civiel luchtverkeer. De rest betrof klachten van algemene aard. 

De klachten kwamen van 307 personen. Vijf personen klaagden samen 267 maal, ofwel 29 procent van het totaal. Defensie heeft deze vijf mensen eerder persoonlijk bezocht in een poging de onvrede weg te nemen, maar dat heeft geen resultaat gehad. Een van de veelklagers gaf bijvoorbeeld aan dat tegen het leger is en al helemaal tegen militair vliegverkeer. 

Het jaar 2007 was voor de Luchtmachtbasis Eindhoven bijzonder druk, vooral vanwege de luchtbrug naar Nederlandse troepen in Afghanistan. Er werd zes miljoen kilo vracht en 23.000 personen vervoerd. Daarvoor werden, naast de elf transportvliegtuigen waar Defensie over beschikt, ook toestellen van Navo-partners gehuurd. In de loop van dit jaar wordt de transportvloot van Defensie uitgebreid met twee Hercules C130's en een DC-10. 

Omdat veel van de militaire vluchten lange afstanden afleggen, werd in 2007 met zeer ruime openingstijden gewerkt. In december was de basis zelfs vrijwel 24 uur per dag in gebruik.
In 2007 werden 45 ambulance- en transplantatievluchten uitgevoerd naar of vanaf Eindhoven.


Belangenvereniging Omwonenden Welschap
© copyright | Scipned Beheersysteem | Cogem Website-ontwerp